Toplumla iç içe bir tıp eğitimi: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Toplum ve Sosyal Hekimlik Koridoru Örneği

Gülsüm Özkan

[email protected], Tekirdağ Namık Kemal Üniveristesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Gamze Varol

[email protected], Tekirdağ Namık Kemal Üniveristesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Eda Güzel

[email protected], Tekirdağ Namık Kemal Üniveristesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD

Dilek Toprak

[email protected], Tekirdağ Namık Kemal Üniveristesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi (TNKUTF) Eğitim programında tıp eğitimin her döneminde toplumla iç içe eğitim Toplum ve Sosyal Hekimlik Koridoru (TSH)’undan oluşan dikey koridor derslerinin yer aldığı aktif eğitim uygulamaları ile sağlanmıştır. TSH koridoru Klinik Öncesi Dönem ders kurulu ile paralel uyumlu olacak şekilde devam etmekte ve teorik derslerinin yanı sıra, her yıl sosyal sorumluluk projesi yapılmakta, 3. Basamak dışı sağlık kuruluşu ziyaretleri yapılmaktadır.  Dönem IV’de çeşitli staj bloklarında toplumda sık görülen kronik hastalıkların ve gebelik ve çocukluk gibi yaşamın belirli süreçlerinin birinci basamakta takibini görmeleri açısından üçüncü basamak dışı uygulamaları, Dönem V’de Temel Hekimlik Uygulamaları staj bloğunda eğitim ASM başta olmak üzere üçüncü basamak dışı sağlık kurumlarında uygulamalar yapılmaktadır

Ön Hekimlik Döneminde iki aylık Toplum Hekimliği uygulamalarında Halk sağlığı AD ile staja başlayıp Sağlık Eğitim Araştırma Bölgesi (SEAB) Protokolü çerçevesinde, birinci basamak sağlık kurumlarının işleyişini yerinde gözlemleyerek öğrenmektedir.  Sonrasında Aile Hekimliği stajını Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Tekirdağ NKÜ Rektörlüğü arasında yapılan protokol ile Aile Hekimliği Anabilim Dalı’na bağlı, bölgemizde ilk, Türkiye genelinde 5. İl olarak 1 No’lu Eğitim Aile Sağlığı Merkezi (EASM)’de yapmaktadırlar. Ön hekimlerimiz bu merkezde, Aile Hekimliği öğretim üyeleri ve asistanları gözetiminde hasta hekim iletişimi, birinci basamakta hasta muayene tedavi ve izlem süreci, bağışıklama hizmetleri, gebe–loğusa ve sağlam çocuk izlemi, yenidoğan taramaları, kronik hastalık izlemleri, veri gönderimi, hasta kaydı gibi birinci basamakta yapılan tüm işlemleri birebir gözlemleyip yapan öğrencilerimiz toplumla iç içe olmayı ve bulunduğu toplumun öncelikli sağlık sorunlarını daha yakın gözlemlemeyi ve çözümlemeyi de öğrenmektedir.

 

 

 

 

Anahtar Kelimeler

Toplum ve Sosyal Hekimlik Koridoru, TSH, eğitim ASM