Uzmanlık Eğitiminde 360⁰ Değerlendirme: Attığımız Taş Ürküttüğümüz Kurbağaya Değer mi?

Cüneyt Orhan Kara

[email protected], Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB AB

Erdem Mengi

[email protected], Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB AB

Amaç; Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanlık eğitiminde uzmanlık öğrencilerinin değerlendirilmesinde 360⁰ değerlendirme yönteminin kullanılabilirliği, uygulamadaki zorluklar ve değerlendiricilerin tepkileri araştırılmıştır.

Yöntem; İlk aşamada 6 KBB uzmanlık öğrencisi için standart 360⁰ değerlendirme yapıldı. Değerlendirici olarak yedi farklı grup anket doldurdu. Ayrıca her uzmanlık öğrencisi hem kendisi ve hem de arkadaşları için değerlendirmede bulundu. Değerlendirme sonucunda düşük puan alınan başlıklar öğretim üyeleri ve uzmanlık öğrencisi ile yüz yüze değerlendirildi. İkinci aşamada uzmanlık öğrencileri ve öğretim üyelerinden, 360⁰ değerlendirme sürecine ilişkin yazılı ve sözlü geri bildirimler alındı. Nicel değerlendirmede test güvenilirliği ve öğrenciler arası korelasyon değerlendirildi. Nitel değerlendirmede geri bildirimler ve araştırmacıların aldığı yazılı notlar, ilgili başlıklar altında toplanarak değerlendirildi.

Bulgular; Toplamda 205 anket dolduruldu. Testin alt başlıklarında hesaplanan Cronbach alfa değerleri sonucunda anketlerin güvenilir olduğu görüldü. Artan kıdem yılı ile toplanan puanlar arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı ve kuvvetli korelasyon saptandı. Uzmanlık öğrencileri ve değerlendiricilerin 360⁰ değerlendirmeyi olumlu karşıladıkları gözlendi. Eğiticiler sonuçların davranış değişikliğine yol açacağına inanırken, uzmanlık öğrencilerinin de çoğunluğu bu düşüncedeydi. Özelikle negatif sonuçların bildirilmesi ve iyileştirme planları yapılırken zorluklarla karşılaşıldı. Ayrıca araştırmada veri toplama ve değerlendirme sürecinin yoğun emek gerektirdiği gözlendi.

Sonuç; 360⁰ değerlendirme yöntemi KBB uzmanlık öğrencileri, eğiticiler ve değerlendiriciler tarafından ilgiyle karşılanmıştır. Ancak 360⁰d yoğun emek gerektiren bir uygulamadır. Ayrıca eğiticilerin uzmanlık alanları dışında bir alandır. Bu nedenlerle, rutin uygulama sırasında altyapı ve danışmanlık hizmetleri için iyi planlanmış bir hazırlık yapılması tavsiye edilir.

Anahtar Kelimeler

360 derece değerlendirme, çok kaynaklı geri bildirim, iş başında ölçme değerlendirme, uzmanlık eğitimi