Yeni Açılan Klinik Simülasyon Eğitim Merkezinde Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Eğitime Dair İlk Veriler: 6 Aylık Analiz

Ayşegül Çopurçiçek

[email protected], Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Başar Erdivanlı

[email protected], Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD

Muhammed Kadri Çolakoğlu

[email protected], Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD

Sabri Çolak

[email protected], Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

Mehmet Kenan Kanburoğlu

[email protected], Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

Cüneyt Ardıç

[email protected], Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD

Özlem Bilir

[email protected], Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD

Giriş: Simülasyona dayalı eğitimler her öğrencinin öğrenmesine fırsat tanıyan, eşitlikçi, yetişkin öğrenme ilkelerinin etkili bir şekilde kullanıldığı, farklı öğrenme stillerine hitabeden ortamlardır. Simülasyona dayalı tıp eğitimi deneyime dayalı öğrenmenin iyi örneklerinden biridir. Öğrencinin henüz hasta ile karşılaşmadan önce, hastaya zarar vermeden, tekrarlayarak, hata yapıp, hatalarından öğrenerek deneyim kazanmasına olanak verir.

Amaç: Kısa adı RSİM olan klinik simülasyon eğitim merkezimizde 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde Eylül ayından itibaren mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimlere başlanmıştır.Bu çalışma ile bu merkezde  yapılan derslere ait ilk 6 aylık istatistiki verilerin sunulması amaçlanmıştır.

Yöntem: Klinik Simülasyon Eğitim Merkezi’nde (RSİM)’de Eylül ayından Mart ayına kadar olan 6 aylık sürede tıp fakültesinde her 6 dönem için eğitim verilmeye başlanmıştır. Eğitimler dönem 1,2 ve 3 öğrencileri için temel beceri laboratuarında uygulama becerileri iken,dönem 4 ve 5 staj grupları için  orta ve yüksek gerçeklikli simülatörler ile klinik senaryo bazlı uygulamalar, sanal hasta uygulamaları, sanal anatomi çalışmaları ağırlıklı olmak üzere kadın hastalıkları ve doğum, pediatri, genel cerrahi, kulak-burun-boğaz, göz, nöroloji, plastik cerrahi branşlarında uygulamalar yapılmıştır.İntörn öğrenciler için aile hekimliği stajı içerisinde iki hafta boyunca Sim-Kamp adı altında aile hekimliği, kardiyoloji, acil tıp, anesteziyoloji ve reanimasyon, göğüs hastalıkları, kadın doğum ve hastalıkları, pediatri öğretim üyeleri tarafından simülasyona dayalı eğitimler verilmektedir.Ayrıca kulak-burun-boğaz stajının sınavları her staj sonunda objektif yapılandırılmış klinik sınav (OSCE) olarak yapılmaktadır. Tıp fakültesi dışında anestezi teknikerleri, acil tıp teknikerleri ve hemşirelik öğrencileri de eğitim almışlardır. Mezuniyet sonrası eğitimlerde ise pediatri, yenidoğan, acil tıp uzmanlık öğrencileri başta olmak üzere asistan hekimler yüksek gerçeklikli simülatörlerle eğitim almışlardır. Ayrıca ENDOVR (CAE, Almanya), VİRTAMED  gibi simülatörlerin kullanımı ile  üroloji, ortopedi, kadın hastalıkları ve doğum anabilim dalı öğretim üyeleri ve asistan doktorları cerrahi becerilerini geliştirmeye çalışmışlardır.Ayrıca diş hekimliği gibi üniversitenin diğer iç paydaşlarına acil tıp uygulamalarına yönelik eğitim verilmiştir. Toraks Derneği, Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) nin eğitim faaliyetleri yine RSİM de yapılmıştır. Eğitici eğitimlerine yönelik simüle/standardize hasta eğitimleri başta olmak üzere pek çok eğitim verilmiştir.Fiziki koşulların uygun, tablet ve bilgisayar sayılarının yeterli olması avantajı ile radyoloji, mikrobiyoloji, anesteziyoloji ve reanimasyon, pediatri, genel cerrahi ana bilim dalları dijital sınav yapmışlardır.Tüm bu uygulamalara yönelik veriler video kayıtları dahil olmak üzere Learning Space isimli yazılım ve yönetim programı ile kayıt altına alınmış ve 6 ay sonunda elde edilen veriler sıklık olarak hesaplanmıştır.

Bulgular: RSİM’nde mezuniyet öncesi dönemde ilk 6 aylık süreçte hemşirelik, anestezi teknikerliği, acil tıp teknikerliği ve tıp fakültesi öğrencileri olmak üzere mezuniyet öncesi ve sonrası toplam 3738 öğrenen uygulama dersleri görmüş ve bunların  395 ine RSİM de dijital sınav yapılmıştır. Mezuniyet sonrası eğitimlere bakıldığında ise 241 kişi RSİM den eğitim almıştır.

Sonuç: Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi ortak kullanım protokolü yani afiliasyon kapsamında olan tıp fakültelerindeki en kapsamlı ve en donanımlı yapıya sahip olan merkezimizde sadece tıp fakültemiz doktor adayları için değil, multidisipliner yaklaşımla mesleklerarası işbirliği kapsamında diğer sağlık eğitimi veren birimlerle aktif ve etkin bir şekilde kaliteli eğitim verilmektedir. İlk 6 aylık verilere bakıldığında yeni açılan ve ilk kez 2018-2019 yılı Eylül ayında eğitim vermeye başlamış bir merkez olarak verimliliği yansıtan oldukça yüksek veriler olduğu görülmektedir.

 

Anahtar Kelimeler

simülasyon, mezuniyet öncesi, mezuniyet sonrası, istatistiksel veri