Bildiri

Özet No Türü Başlık Yazarlar
312601 Sözlü Bildiri 1987'den 2017'ye Hekimlerin Uzmanlık Alan Tercih Değişimleri Dilara Bakan Kalaycıoğlu
277472 Sözlü Bildiri Akran Değerlendirmesinin Öğrenci Sunumu Temelli Alan Seçmeli Derslerde Kullanımının Tartışılması Yekbun Adıgüzel
902452 Sözlü Bildiri Akran Destekli PDÖ Modeli: B.U.Ü.T.F Örneği Mevlüt Okan Aydin, İlker Mustafa Kafa, Züleyha Alper, İlker Gökay Güney, Muhammet Nafi Civan, Muhammed Yasir Akça
911038 Sözlü Bildiri Artırılmış Gerçekliğin Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Eğitiminde Kullanımı: İlk Adımlar Musa Batuhan Yolcu, Şenol Emre, Sinan Celayir
398494 Sözlü Bildiri Asistanlar Acil Tıp Öğrenme İklimini Nasıl Algılıyor; Ulusal Düzeyde Tarama Çalışması Süha Serin, Nilüfer Demiral Yılmaz, Bahadır Çağlar, Halil İbrahim Durak
412685 Sözlü Bildiri Bir Aktif Eğitim Yöntemi Olan Takıma Dayalı Öğretim Sürecine Geçiş Serüveni Melike Şahiner, Levent Altıntaş
981335 Sözlü Bildiri Eğitimde Disiplinler Arası Uygulamalar: Sağlıkta İnovasyon Metodolojisi “Biyotasarım” Hande Argunşah Bayram, Mehmed Buğrahan Bayram, Melike Şahiner, Levent Altıntaş, Ata Akın
131041 Sözlü Bildiri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem Iıı Öğrencilerinde İnternet ve Sosyal Medya Bağımlılığı Zeynep Baykan, H.alper Bulut, Yasemin Seyfeli, Melis Naçar
688124 Sözlü Bildiri Geliştirilen Bir Elektronik Performans Destek Sisteminin Beceri Eğitiminde Kullanımı: Bilgi ve Performans Üzerine Etkisi Barış Sezer, Melih Elçin
714388 Sözlü Bildiri Mezuniyet Öncesi Acil Tip Eğitiminde Serbest Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kullanımı: Uluslarası Acil Tıp Eğitimi Projesi Elif Dilek Çakal, Arif Alper Çevik, Murat Çetin, Fikri M. Abu-Zidan
579250 Sözlü Bildiri Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Medikal Simülasyon Savaşları: Usim-Wars Mevlüt Okan Aydin, İlker Mustafa Kafa, Züleyha Alper
258249 Sözlü Bildiri Sahada Çalışan Hekimlerin Ulusal Çekirdek Eğitim Programın-2014'te Yer Alan Hekimlik Uygulamaları Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi Özlem Coşkun, Işıl İrem Budakoğlu, Dilek Öztaş, Özgür Erdem
113337 Sözlü Bildiri Simüle Kalp Sesinin Oskültasyon Eğitiminde Kullanımının Değerlendirilmesi Özge Turgay Yıldırım, Ayşegül Turgay
180410 Sözlü Bildiri Sosyal Medya Bağımlılığı ve Akademik Başarı Funda İfakat Tengiz, Aykut Özcan
985309 Sözlü Bildiri Tıbbi Mikrobiyoloji Ölçme ve Değerlendirmesine Yönelik Yapılan İki Ayrı Dijital Sınav Deneyimi Ayşegül Çopurçiçek, Saliha Ekşi, Hamiyet Büşra Güllü, Sema Koçyiğit Kalcan, Adnan Yılmaz
103325 Sözlü Bildiri Tıp Eğitimi İlk Hafta Etkinlikleri: Tıp Fakültesi Öğrencilerinin His ve Duyguları Üzerine Fenomonolojik Bir Çalışma Didem Arslantaş, Ferhan Esen, Fatma Sultan Kılıç, Kubilay Uzuner, Hüseyin İlhan, Kevser Erol, Engin Karadağ
222168 Sözlü Bildiri Tıp Fakültelerinin Sosyal Hesap Verebilirliğe Yönelik Görüşleri; Nitel Bir Çalışma Selçuk Akturan, Özlem Sarıkaya
516250 Sözlü Bildiri Tıp Fakültesi Öğrencilerine Verilen “Kanıta Dayalı Tıp” Eğitiminin Fresno Testi ile Değerlendirilmesi Özlem Serpil Çakmakkaya, Ayşe Hilal Batı, Kerstin Kolodzie
470770 Sözlü Bildiri Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Görsel-Uzamsal Yetenek Düzeyleri Ne Durumda? (Hacettepe Üniversitesi Örneği) Barış Sezer, Melih Elçin
792848 Sözlü Bildiri Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Klinik Eğitim Ortamlarına İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi Sevim Bürge Çiftçi Atılgan, Gülşen Taşdelen Teker, Barış Sezer, Metin Yeşiltepe, Orhan Odabaşı
553264 Sözlü Bildiri Toplumla iç içe bir tıp eğitimi: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Toplum ve Sosyal Hekimlik Koridoru Örneği Gülsüm Özkan, Gamze Varol, Eda Güzel, Dilek Toprak
808212 Sözlü Bildiri Toplumsal Destek Projelerinde 12 Yıl: Akdeniz Üniversitesi Deneyimi Havva Serap Toru, Yeşim Şenol, Gülay Özbilim