Bildiri Gönderme

Değerli katılımcılar,

Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu’na gönderdiğiniz bildiriler en az iki hakem tarafından değerlendirilecek, hakemlerden birinin olumlu diğerinin olumsuz görüş bildirdiği durumlarda üçüncü bir hakem davet edilecektir. Hakem değerlendirmelerinin sonuçları, Bilimsel Kurul tarafından değerlendirilip gereğinde düzeltme için yazara gönderilebilecektir.

Bildirilerin sözel ya da poster bildiri olması kararı, bildirilerin niteliği göz önüne alınarak hakemlerin önerisi doğrultusunda bilimsel kurul tarafından verilecektir.

Bildiri özetlerinin Sempozyum kitapçığında yer alması için, kayıt formunun doldurulması ve kayıt ücretinin ödendiğine dair banka dekontunun [email protected] adresine iletilmesi gerekmektedir.

 

Bildiri gönderme son tarihi: 9 Mart 2019 1 Mart 2019

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

Bildiri özetleri aşağıdaki kurallara uygun olarak hazırlanmalıdır.

  • Özetler, 300 ile 500 kelime arasında olmalıdır. 
  • Yazarların Ad-Soyad, kurum bilgileri ve bildiriyi sunacak olan yazar bilgileri belirtilmelidir.
  • Bildiri, Giriş, Amaç, Yöntem, Bulgular ve Sonuç bölümlerinden oluşmalıdır.
  • Bildiri metninde tüm yazarlara (sorumlu yazar dahil) sırası ile yer verilmelidir. Sorumlu yazarın isminin ilk sırada olması zorunluluğu yoktur. Sorumlu yazar olarak belirtilen katılımcıya ait ödemenin yapılması gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için http://kongre.teged.org/UTES2019/bildiri-gonderme adresini ziyaret ediniz.

Sözlü Bildiriler

Sözel bildiriler için sunum süresi 10 dakikadır ve oturumun son 30 dakikası soru ve tartışma için ayrılacaktır.
Sözlü sunumlar için ayrıca poster hazırlamaya gerek bulunmamaktadır.

Poster Hazırlama Kuralları

Posterlerin eni 70 cm, boyu 100 cm’den büyük olmamalıdır.
Poster materyali 1 metreden okunabilir büyüklükte hazırlanmalıdır.
Poster oturumu için poster bildiriyi tanıtan iki dakikalık bir sözel sunum hazırlığı yapmaları beklenilmektedir.

Bildiri Gönder