Çalıştaylar

Çalıştay Listesi

Büyük Grupların Derse Katılımını Mobil Cihazlarla Arttırın: Menti & Kahoot Uygulamaları

Düzenleyenler:

Öğr. Gör. Ozan KARACA Ege Üniversitesi

Doç. Dr. S. Ayhan ÇALIŞKAN Ege Üniversitesi

 

Amaç:
Büyük grupların ders ya da sunumlarda dikkatini dağıtan en önemli unsurlardan biri cep telefonudur. Cep telefonlarını dikkat dağıtan bir araçtan, dikkat toplayan ve öğrenci-ders etkileşimini arttıran olan bir araca nasıl çevrilebileceği göstermek ve katılımcıların katkısıyla Tıp Eğitimi alanında nasıl faydalı olabileceğini tartışabilmek için “Büyük Grupların Derse Katılımını Mobil Cihazlarla Arttırın: Menti & Kahoot Uygulamaları ” isimli bu çalıştay planlanmıştır.

Bu çalıştayın katılımcılarına, büyük grup ders ya da sunumlarında;

 • anlık soru-cevap, çoktan seçmeli ve açık uçlu soru türlerinde mini-testlerin yapılabilmesini,
 • anket veya ölçek uygulaması yapılabilmesini,
 • geri bildirim toplanabilmesini,
 • kavramlar üzerinden düşünce bulutu yapılabilmesini,

oyunlaştırmacı bir yaklaşımla öğrenenlerin dikkat düzeyini ve ders etkileşimini arttırabilmesini sağlayacak web araçları tanıtılacak ve örnek uygulamalar yapılacaktır.


Dijital veri toplama teknikleri ve gösterimi

Düzenleyenler:

Dr.Ögr.Üyesi Arif Onan HU Tıp Fakültesi TEBAD

 

Amaç:
Dijital veri toplama teknikleri ve verilerin raporlanıp gösterimi amaçlanmaktadır.

Ek Notlar

Grup dinamiği uygun olursa raporlama, Pivot tablo kullanımı ve grafik gösterimine yer verilecektir


Etik Vaka Müzakeresi (Moral Case Deliberation) Atölye Çalışması

Düzenleyenler:

Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman Acıbadem Üniv. Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik A.D.

Dr. Öğr. Üyesi M. Volkan Kavas Acıbadem Üniv. Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik A.D.

 

Amaç:
Bu Etik uygulamasının amacı, mezuniyet sonrası evrede, yetişmekte olan sağlık profesyonellerinin, mesleki değerleri, bilgi, tutum ve beceri düzeyinde pekiştirmeleri; tıp etiği ilkeleri ve meslek ahlakı kuralları üzerinde derinlemesine bakış açısı geliştirmeleri; mesleklerini uygularken karşılarına çıkacak etik ikilemleri tanıyabilmeleri; değer analizi yaparken, karar ve eylemleri hakkında iç görü kazanmaları; derinlemesine çözümleme yapabilmeleri; tutum, değer ve davranışlarında dönüştürücü bir gelişimi ekip üyeleri ile birlikte sağlayabilmeleridir.


Klinik Eğitimlerimizin Mizahi Refleksiyonları: Nasreddin Hoca’nın yolu kliniğe, klinik eğitimin yapıldığı oturumlara düşerse…

Düzenleyenler:

Prof. Dr. Mehmet Ali Gülpınar MÜTF

 

Amaç:
Varoluş ve felsefe çerçevesinde, Nasreddin Hoca fıkraları üzerinden, kendimizden, kendi klinik eğitim deneyimlerimizden konuşacağımız, üç saatliğine de olsa iğneleri paranteze alıp çuvaldızları kendimize batıracağımız, “şimdi ve burada”lıklarımızı mizahi aynalarımızda reflekte edeceğimiz çalıştayımız, sadece ve sadece kendisiyle derdi/meselesi olanlara açıktır. Çalıştayımızın hedefi; “insanlık halidir” diyerek, “Nasreddin Hoca mizahi” üzerinden kendimiz ve birbirimizle ilgili “mizahi hoşluklar” üretmek, bu yönde denemeler, eksizler yapmaktır:

 • Eşeklere ters binmelerimiz…
 • Bizi taşıyan dallarımızı kesmelerimiz…
 • Dünyanın merkezine kendimizi konumlandırmalarımız…
 • Eşimizin ölümüyle küçük, kendi ölümümüzle büyük kıyametler koparmamız…
 • Kendi sesimizin peşinden koşarak kendimizi kendimizle değerlendirmelerimiz, kendimizin ölçütünü yine kendimiz olarak belirlemelerimiz…
 • Daha aydınlık diye anahtarımızı, kaybımızı dışarılarda aramalarımız…
 • Karşılaştığımız her yeni/farklı durumu şurasından burasından kırparak kuşa çevirmelerimiz…
 • Herkesi, parmağımızla sımsıkı tuttuğumuz kendi perdelerimizde sabitlenmeye, konumlanmaya zorlamamalarımız…
 • Uzmanlık, ideolojik vb. minarelerimize çıkıp üstlenmekte zorlandığımız söylemlerimizin, iddialarımızın, doğrularımızın altında inim inim inlemelerimiz…
 • Bir ayağı doğuda diğeri batıda olan eşeklere binerek kendimizi, söylemde herşeyi halleden uygulamada işlevsiz, hareket edemez hallere sokmalarımız…
 • Ve üstelik tüm bu hallerimizin self’lerini çekip sosyal medyada paylaşmalarımız ve “like”lar beklemelerimiz…

Klinik Karar Süreci: Script Concordance Test

Düzenleyenler:

Dr. Öğr. Üyesi Funda İfakat Tengiz İKÇÜ Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer Demiral Yılmaz Ege Üni. Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

Dr. Öğr. Üyesi Selcen Öncü ADÜ Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

Prof. Dr. Hatice Şahin Ege Üni. Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

 

Amaç:
Klinikte Eğitim sürecinde öğrencinin bilgi, tutum ve psikomotor becerilerinin değerlendirilmesi yöntemlerinden birini tanıtmak amaçlanmaktadır.


Klinikte Eğitimde Öğrenmeyi Destekleyen Temel Bileşen: Geri bildirim

Düzenleyenler:

Doç. Dr. Özlem Sürel KARABİLGİN ÖZTÜRKÇÜ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

 

Amaç:
Klinikte eğitim ilkeleri kapsamında geri bildirim isteme, geri bildirim alma ve geri bildirim verme konularında bilgi ve beceri kazandırmak.


Klinikte Profesyonelliğe Yönelik Program ve Değerlendirme Tasarımı

Düzenleyenler:

Prof. Dr. Özlem Sarıkaya Marmara Üni. Tıp Fak. Tıp Eğitimi AD

Prof. Dr. Yeşim Şenol Akdeniz Üni. Tıp Fak. Tıp Eğitimi AD

 

Amaç:
Klinik eğitim sürecinde profesyonelliğe yönelik program geliştirme ve program değerlendirme sürecinin aşamalarını tartışmak ve tasarım önerileri geliştirmek


Tıp Eğitiminde 3D Medikal Baskı, 3D Organ Modelleme,Simulasyon Tabanlı Eğitimler ve Uygulamalı Kadavra Eğitimleri

Düzenleyenler:

Doç. Dr. Emre HURİ Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.B.D

Doç. Dr. İlkan TATARS Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.B.D

 

Amaç:
Gelişmekte olan sağlık teknolojilerinin tıp eğitiminde kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Bu kapsamda tıp eğitiminde dikey ve yatay entegrasyon süreçlerinde standart veya zor hasta modelleri üzerinden radyolojik görüntüler kullanılarak tasarlanan 3D organ modelleme, 3D medikal baskı (printing), sanal ve arttırılmış gerçeklik uygulamaları ve ayrıca taze-dondurulmuş kadavra modellerinde cerrahi tabanlı anatomi eğitimleri gündeme gelmiştir. Bu çalıştayda ana amaç, tamamı “3D Model” olarak adlandırılacak bu uygulamaların tıp eğitim müfredatına entegrasyonu, standardizasyonu, tıp eğitimindeki rolü, uygulanabilirlik,avantaj-dezavantaj ve pratik uygulamalardaki yeri konularında çıktılar elde etmek. Bundan sonra yapılacak çalışmalara ışık tutacak veriler elde etmek.


Tıp Eğitiminde Hologram Hasta

Düzenleyenler:

Prof. Dr. Erbuğ Keskin İst Tıp Fakültesi

Arş. Gör. Mürsel Haspulat İst Tıp Fakültesi

 

Amaç:
Hololenslerin Tıp Eğitiminde kullanılabileceği alanların belirlenmesi


Tıp ve Sağlık Bilimlerinde Eğitici Gelişimi Programı Tasarlamak

Düzenleyenler:

Prof. Dr. H. İbrahim Durak Ege Üniversitesi TEAD

Öğr. Gör. Dr. Yusuf Yılmaz Ege Üniversitesi TEAD

 

Amaç:
Bu çalıştayda katılımcıların tıp ve sağlık bilimleri eğiticilerine yönelik olarak bir eğitici program tasarımı yapmak üzere birlikte çalışmaları hedeflenmiştir.

Ek Notlar

Katılımcıların dizüstü bilgisayarlarıyla katılımı beklenmektedir.