Konuşmacılar

 

Rob Rogers, MD

FOUNDER AND CHIEF IMAGINATION OFFICER (CIO) OF MEDUTOPİA

Trained in Emergency Medicine and Internal Medicine, Rob Rogers currently practices Emergency Medicine at the University of Kentucky's Chandler Hospital in the Department of Emergency Medicine. An innovative medical educator on the cutting edge of creativity, he shares his knowledge on the monthly medical education Medutopia Podcast. Rob co-founded The Teaching Institute and in 2014 created The Teaching Course at The University of Maryland. As a passionate medical education enthusiast, podcast evangelist, learning choreographer, and entrepreneur, Rob works tirelessly to change the world of medical education by reinventing it. In 2017 he founded Medutopia and is the Chief Imagination Officer. You can find what Medutopia is up to in the world by going to their website: mymedutopia.com


 

Ali Ergur, Prof. Dr.

Teknoloji Karşısında Ustalık Bilgisinin Dönüşümü

İçinde yaşamakta olduğumuz çağda, teknolojinin yenilenme hızı ve toplumsal olguları etkileme gücü hızlanmıştır. Teknoloji yalnızca bir araçlar ve bunlara dair bilgiler toplamı değil, aynı zamanda bir değerler sistemi haline gelmektedir. Teknoloji, toplumsal ilişkileri, mevcut konumları yeniden düzenleyici bir güç haline gelmiştir. Bu kapsamda, meslekler hem içerik hem biçim açısından dönüşmektedirler. Birçok mesleğin icrasında teknolojinin payı git gide artmaktadır. Böylece eğitim, deneyim, pratik toplamı olan ustalık kavramının anlamı hızla değişmekte; hatta anlamsızlaşmaktadır. Teknolojiye aşırı güven duyulan bu yeni toplumsal durumda, bir mesleğin icrası ustalık bilgisi olmadan sürdürülebilir hale gelmektedir. Ancak paradoksal olarak, meslek erbabının, bu teknoloji-merkezli algılayışı nedeniyle, sıra dışı durumlarla karşılaşması durumunda ciddi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu temel teknoloji ikilemini, mesleği gereği kendisini teknolojik anlamda yenilemesi gereken ve hayati nitelikte işler yapan iki alanda yaptığımız nitel bir araştırma üzerinden tartışacağız. Hekimlik ve pilotluk mesleğinde ustalık bilgisinin dönüşümünün yönü, sonuçları ve bu sürecin altında yatan toplumsal-ekonomik nedenleri ortaya koymayı hedeflemekteyiz.

 

Ali ERGUR (Prof. Dr.): 1966 yılında Atina’da doğdu. 1985 yılında Galatasaray Lisesi’nden, 1989'da Marmara Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Lisans Programı'ndan, 1992'de aynı üniversitede Siyaset ve Sosyal Bilimler Yüksek Lisans programından ve 1997'de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Doktora Programı’ndan mezun oldu. 1990-2000 arasında Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü’nde, 2000 yılından bu yana ise Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir. İletişim sosyolojisi, teknoloji, sanal gerçeklik, gözetim, tüketim, sanayi-sonrası toplum, ekonomik seçkinler, kültür sosyolojisi, müzik sosyolojisi alanlarında bilimsel çalışmalar yürütmekte, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Konservatuarı'nda ve Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Yüksek Lisans Programı'nda dersler vermektedir.