Kurslar

Kurs Listesi

Tıp Eğitiminde Simülasyon

Düzenleyenler:

Prof. Dr. Robert L. ROGERS University of Kentucky's Chandler Hospital

Prof. Dr. Cem OKTAY Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

Amaç:
Tıp Eğitiminde Teknoloji Kullanımı, Eğitim Aracı Olarak Simülasyon ve Yatakbaşı Öğrenmede Mükemmellik konularında katılımcıların bilgi ve becerilerini artırmak


Program değerlendirmenin topografyasında doğrular ve eğriler

Düzenleyenler:

Dr. Sıla Elif Törün Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

 

Amaç:
Bu kursta, program değerlendirme alanında kavram, kuram, modeller ve uygulamalar üzerinden yürütülen güncel tartışmalar tıp eğitimi bağlamında ele alınacaktır. Bu çerçevede, değerlendirme sorularının belirlenmesi, değerlendirme sürecinin planlanması, program değerlendirmenin kullanımına ilişkin farkındalık ve bilginin artırılmasına katkı sağlamak amaçlanmaktadır.


Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınav (OSCE)

Düzenleyenler:

Doç. Dr. Mustafa Kemal ALİMOĞLU Akdeniz Üniversitesi TEAD

Öğr. Gör. Dr. Sümer MAMAKLI Akdeniz Üniversitesi TEAD

 

Amaç:
Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınav tüm aşamalarıyla tanıtmak, örnekler sunmak , gözlem formu hazırlama uygulaması yapmak


Ölçmede Tatlı Konular

Düzenleyenler:

Dr. Öğr. Üyesi Ayşen Melek AYTUĞ KOŞAN Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Çetin Toraman Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Gülşen Taşdelen Teker Hacettepe Üniversitesi

 

Amaç:
Bu kursun sonunda katılımcıların; 

  • Ölçülmek istenen özelliğe uygun ölçme ve değerlendirme yaklaşım/ yöntem/tekniklerini kavramaları,
  • Ölçme araçlarında bulunması gereken geçerlik, güvenirlik, kullanışlık gibi temel özellikleri tartışmaları,
  • Ölçme araçlarının geçerlik ve güvenirliğini artıracak önlemleri alabilmeleri

amaçlanmıştır.