Sempozyum Düzenleme Kurulu

 Sempozyum Eş Başkanları

Prof. Dr. Yeşim Şenol

TEGED Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Ali Arslantaş

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı

 Sempozyum Genel Sekreteri

Doç. Dr. Meral Demirören

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD

TEGED Yönetim Kurulu Üyesi

 Sempozyum Yerel Sekreteri

Prof. Dr. Hüseyin İlhan

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi ve Tıp Eğitimi AD

Genel Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Erol GÜRPINAR

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

TEGED Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Sevgi TURAN

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD

TEGED Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Melike ŞAHİNER

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

TEGED Yönetim Kurulu Sekreteri ve Saymanı

Doç. Dr. Levent ALTINTAŞ

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

TEGED Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Nilüfer DEMİRAL YILMAZ

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

TEGED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Öğr. Gör. Dr. Yusuf YILMAZ

TEGED Teknik Sorumlusu

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD.

Yerel Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Birgül YELKEN

Prof. Dr. Aysen AKALIN

Prof. Dr. Fatma Sultan KILIÇ

Prof. Dr. Didem ARSLANTAŞ

Prof. Dr. Koray HARMANCI

Prof. Dr. Kevser EROL

Prof. Dr. Ferhan ESEN

Prof. Dr. Kubilay UZUNER

Tıp Eğitimi Dernekleri Temsilcileri

Prof. Dr. İskender SAYEK

Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Temsilcisi

Prof. Dr. Zeynep Baykan

Türk Tıp Eğitimi Derneği Temsilcisi

Bilimsel Danışma Kurulu

Dr. Öğr. Üye. Arif Onan, Hacettepe Ü Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD

Doç. Dr. Ayhan Çalışkan, Ege Ü Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

Prof. Dr. Aysen AKALIN, Eskişehir Osmangazi Ü Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD

Doç. Dr. Ayşe Hilal batı, Ege Ü Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

Dr. Öğr. Üye. Barış Sezer, Hacettepe Ü Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD

Prof. Dr. Berrna Musal, Dokuz Eylül Ü Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

Prof. Dr. Birgül YELKEN, Eskişehir Osmangazi Ü Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD

Prof. Dr. Berrak Yeğen, Marmara Ü Tıp Fakültesi Fizyoloji AD

Prof. Dr. Didem ARSLANTAŞ, Eskişehir Osmangazi Ü Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Prof. Dr. Erol Gürpınar, Akdeniz Ü Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

Doç. Dr. Esin Ergönül, Dokuz Eylül Ü Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

Prof. Dr. Fatma Sultan KILIÇ, Eskişehir Osmangazi Ü Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AD

Prof. Dr. Ferhan ESEN, Eskişehir Osmangazi Ü Tıp Fakültesi Biyofizik AD

Dr. Öğr. Üye. Funda Tengiz, İzmir Katip Çelebi Ü Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

Dr. Öğr. Üye. Giray Kolcu, Süleyman Demirel Ü Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD

Doç. Dr. Güldal İzbırak, Yeditepe Ü Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

Dr. Öğr. Üye. Gülşen Taşdelen Teker, Hacettepe Ü Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD

Prof. Dr. Hakan Abacıoğlu, İzmir Ekonomi Ü Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Prof. Dr. Hüseyin İlhan, Eskişehir Osmangazi Ü Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD

Dr. Öğr. Üye. İpek Gönüllü, Ankara Ü Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD

Prof. Dr. İrem Budakoğlu, Gazi Ü Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD

Prof. Dr. İskender Sayek, Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Prof. Dr. Kevser Erol, Eskişehir Osmangazi Ü Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AD

Prof. Dr. Koray HARMANCI, Eskişehir Osmangazi Ü Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

Prof. Dr. Kubilay UZUNER, Eskişehir Osmangazi Ü Tıp Fakültesi Fizyoloji AD

Doç. Dr. Levent Altıntaş, Acıbadem Ü Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

Doç. Dr. Melike Şahiner, Acıbadem Ü Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

Prof. Dr. Melis Naçar, Erciyes Ü Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

Prof. Dr. Melih Elçin, Hacettepe Ü Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD

Doç. Dr. Meral Demirören, Hacettepe Ü Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD

Prof. Dr. M. Murat Civaner, Uludağ Ü Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD

Prof. Dr. Mustafa Turan, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Ü Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

Prof. Dr. Muzaffer Eskiocak, Trakya Ü Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Prof. Dr. Nadi Bakırcı, Acıbadem Ü Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Doç. Dr. Neşe Zaim, Akdeniz Ü Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim AD

Dr. Öğr. Üye. Nilüfer Demiral Yılmaz, Ege Ü Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

Doç. Dr. Orhan Odabaşı, Hacettepe Ü Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD

Öğr. Gör. Özlem Coşkun, Gazi Ü Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD

Prof. Dr. Özlem Sarıkaya, Marmara Ü Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

Doç. Dr. Selma Aydın Çetinkaya, Başkent Ü Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

Dr. Öğr. Üye. Serdar Özdemir, Yeditepe Ü Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

Prof. Dr. Sevgi Turan, Hacettepe Ü Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD

Doç. Dr. Sibel Kıran, Hacettepe Ü Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Enstitüsü

Prof. Dr. Sina Ercan, Yeditepe Ü Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD

Doç. Dr. Özlem Sürel Karabilgin Öztürkçü , Ege Ü Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

Prof. Dr. Vildan Sümbüloğlu, Sanko Ü Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

Prof. Dr. Yeşim Şenol, Akdeniz Ü Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

Öğr. Gör. Dr. Yusuf Yılmaz, Ege Ü Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

Prof. Dr. Zeynep Baykan, Erciyes Ü Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD