Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu 2019 Logo

Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu 2019

Etkinlik Programı

10.04.2019 Programı

09:00 - 09:30

Kayıt

Kurs 1 – Tıp Eğitiminde Simulasyon
Dr. Robert L. Rogers, Dr. Cem Oktay

Kurs 2 – Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınav (OSCE)
Dr. Kemal Alimoğlu, Dr. Sümer Mamaklı

Kurs 3 – Ölçmede Tatlı Konular
Dr. Ayşen Melek Aytuğ Koşan, Dr. Çetin Toraman, Dr. Gülşen Taşdelen Teker

Kurs 4 – Program değerlendirmenin topografyasında doğrular ve eğriler
Dr. Sıla Elif Törün

12:00 - 12:30

Açılış Konuşması

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Rektör Yardımcısı ve Dekanı
Dr. Ali Arslantaş

TEGED Başkanı
Dr. Yeşim Şenol

12:30 - 13:30

Konferans: Klinikte öğretimde yeni yönelimler

Dr. Rob Rogers

Oturum Başkanı
Dr. Sabri Kemahlı

13:30 - 14:00

Çay-Kahve Arası

14:00 - 15:00

Konferans: Ustalık bilgisinin dönüşümü

Dr. Ali Ergur

Oturum Başkanı
Dr. Nadi Bakırcı

15:00 - 16:30

Panel Oturumu: Kliniğe giriş programları

Neden erken klinik temas?
Dr. Mustafa Turan

Kliniğe giriş programı
Dr. Pemra Ünalan

Semptomdan tanıya uygulamaları
Dr. Oğuz Dursun

Toplumu tanıma-Aile izlemi
Dr. Ferda Özyurda

 

Oturum Başkanı
Dr. Mustafa Turan

16:45 - 19:00

Çalıştay

Çalıştay 1 – Büyük Grupların Derse Katılımını Mobil Cihazlarla Arttırın: Menti & Kahoot Uygulamaları
Dr. Ozan Karaca, Dr. S. Ayhan Çalışkan

Çalıştay 2 – Dijital veri toplama teknikleri ve gösterimi
Dr. Arif Onan

Çalıştay 3 – Etik Vaka Müzakeresi (Moral Case Deliberation) Atölye Çalışması
Dr. Yeşim Işıl Ülman, Dr. M. Volkan Kavas

Çalıştay 4 – Klinik Eğitimlerimizin Mizahi Refleksiyonları: Nasreddin Hoca’nın yolu kliniğe, klinik eğitimin yapıldığı oturumlara düşerse…
Dr. Mehmet Ali Gülpınar

Çalıştay 5 – Klinik karar verme süreci: Script Concordance Test
Dr. Funda İfakat Tengiz, Dr. Nilüfer Demirel Yılmaz, Dr. Selcen Öncü, Dr. Hatice Şahin

Çalıştay 6 – Klinikte Eğitimde Öğrenmeyi Destekleyen Temel Bileşen: Geri bildirim
Dr. Özlem Sürel Karabilgin Öztürkçü

Çalıştay 7 – Klinikte Profesyonelliğe Yönelik Program ve Değerlendirme Tasarımı
Dr. Özlem Sarıkaya, Dr. Yeşim Şenol  

Çalıştay 8 – Tıp Eğitiminde 3D Medikal Baskı, 3D Organ Modelleme,Simulasyon Tabanlı Eğitimler ve Uygulamalı Kadavra Eğitimleri
Dr. Emre Huri, Dr. İlkan Tatar

Çalıştay 9 – Tıp Eğitiminde Hologram Hasta 
Dr. Erbuğ Keskin, Dr. Mürsel Haspulat

Çalıştay 10 – Tıp ve Sağlık Bilimlerinde Eğitici Gelişimi Programı Tasarlamak
Dr. H. İbrahim Durak, Dr. Yusuf Yılmaz

19:30 - 20:30

Kokteyl

11.04.2019 Programı

09:00 - 10:30

Panel Oturumu: Klinikte öğrenme ve ölçme-değerlendirme

Klinikte öğrenme ve ölçme-değerlendirmeye ilişkin genel çerçeve
Dr. Mehmet Ali Gülpınar

Hasta başında öğrenme
Dr. Kenan Ateş

Klinikte yeterliği dayalı değerlendirme
Dr. Cem Oktay

Entegre stajda ölçme ve değerlendirme

Dr. Kerem Ülkü

 

Oturum Başkanı
Dr. Mehmet Ali Gülpınar

10:30 - 11:00

Çay-Kahve Arası

11:00 - 12:30

Bildiri Oturumu: Paralel Oturum I

Oturum Başkanları
Dr. Özlem Sarıkaya

Oturum Başkanları
Dr. Hüseyin İlhan

12:30 - 13:30

Öğle Yemeği

13:30 - 15:00

Panel Oturumu: Klinikte mesleki rollere hazırlama

Etik ve profesyonelizm
Dr. Yeşim Işıl Ülman

Meslekler arası işbirliği ve iletişim
Dr. Pınar Yıldız

Toplum içinde eğitim
Dr. Türkan Günay

Kanıta Dayalı Tıp
Dr. Serpil Çakmakkaya

 

Oturum Başkanı
Dr. Melih Elçin

15:00 - 16:00

Poster Oturumu

Oturum başkanları:
Dr. Ayşen Melek Aytuğ Koşan
Dr. Serdar Özdemir
Dr. Özlem Mıdık
Dr. Funda Tengiz
Dr. Selcen Öncü
Dr. Albena Gayef

16:00 - 19:00

Sosyal Program

12.04.2019 Programı

09:00 - 10:30

Bildiri Oturumu: Paralel Oturum III

Oturum Başkanları
Dr. Fatma Sultan Kılıç

Oturum Başkanları
Dr. Güldal İzbırak

10:30 - 11:00

Çay-Kahve Arası

11:00 - 12:30

Panel Oturumu: Klinikte eğitici rolleri ve geliştirilmesi

Öğrenen merkezli klinik eğitim
Dr. İskender Sayek

Klinik eğitimde değerlendirici rolü
Dr. Halil İbrahim Durak

Klinik eğitimde rol modellik
Dr. Osman Abbasoğlu

 

Oturum Başkanı
Dr. İskender Sayek

12:30 - 13:30

Öğle Yemeği

13:30 - 14:30

Oturum: Öğrenciler klinik eğitim için ne düşünüyor?

Oturum Başkanı
Dr. Melike Şahiner

14:30 - 16:00

Forum: Klinik eğitimde zorluklar

Oturum Başkanı
Dr. Hakan Abacıoğlu

16:00 - 16:30

Oturum: Sempozyum Bildirisinin Okunması, Ödül Töreni ve Kapanış

Dr. Yeşim Şenol
Dr. Ali Arslantaş