Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu 2019 Logo

Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu 2019

Etkinlik Programı

10.04.2019 Programı
Time Event Kongre ve Kültür Merkezi Prof. Dr. A. Nejat AKGÜN Salonu Salon 2 Poster Salonu GaGa
09:00 - 12:00 Kurslar
12:00 - 12:30 Açılış Konuşması

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Rektör Yardımcısı ve Dekanı
Dr. Ali Arslantaş

TEGED Başkanı
Dr. Yeşim Şenol

12:30 - 13:30 Konferans Klinikte öğretimde yeni yönelimler

Dr. Rob Rogers

Oturum Başkanı
Dr. Sabri Kemahlı

13:30 - 14:00 Çay-Kahve Arası
14:00 - 15:00 Konferans Ustalık bilgisinin dönüşümü

Dr. Ali Ergur

Oturum Başkanı
Dr. Nadi Bakırcı

15:00 - 16:30 Panel Oturumu Kliniğe giriş programları

Neden erken klinik temas?
Dr. Mustafa Turan

Kliniğe giriş programı
Dr. Pemra Ünalan

Semptomdan tanıya uygulamaları
Dr. Oğuz Dursun

Toplumu tanıma-Aile izlemi
Dr. Ferda Özyurda

 

Oturum Başkanı
Dr. Mustafa Turan

16:45 - 19:00 Çalıştay

Çalıştay 1 – Büyük Grupların Derse Katılımını Mobil Cihazlarla Arttırın: Menti & Kahoot Uygulamaları
Dr. Ozan Karaca, Dr. S. Ayhan Çalışkan

Çalıştay 2 – Dijital veri toplama teknikleri ve gösterimi
Dr. Arif Onan

Çalıştay 3 – Etik Vaka Müzakeresi (Moral Case Deliberation) Atölye Çalışması
Dr. Yeşim Işıl Ülman, Dr. M. Volkan Kavas

Çalıştay 4 – Klinik Eğitimlerimizin Mizahi Refleksiyonları: Nasreddin Hoca’nın yolu kliniğe, klinik eğitimin yapıldığı oturumlara düşerse…
Dr. Mehmet Ali Gülpınar

Çalıştay 5 – Klinik karar verme süreci: Script Concordance Test
Dr. Funda İfakat Tengiz, Dr. Nilüfer Demirel Yılmaz, Dr. Selcen Öncü, Dr. Hatice Şahin

Çalıştay 6 – Klinikte Eğitimde Öğrenmeyi Destekleyen Temel Bileşen: Geri bildirim
Dr. Özlem Sürel Karabilgin Öztürkçü

Çalıştay 7 – Klinikte Profesyonelliğe Yönelik Program ve Değerlendirme Tasarımı
Dr. Özlem Sarıkaya, Dr. Yeşim Şenol  

Çalıştay 8 – Tıp Eğitiminde 3D Medikal Baskı, 3D Organ Modelleme,Simulasyon Tabanlı Eğitimler ve Uygulamalı Kadavra Eğitimleri
Dr. Emre Huri, Dr. İlkan Tatar

Çalıştay 9 – Tıp Eğitiminde Hologram Hasta 
Dr. Erbuğ Keskin, Dr. Mürsel Haspulat

Çalıştay 10 – Tıp ve Sağlık Bilimlerinde Eğitici Gelişimi Programı Tasarlamak
Dr. H. İbrahim Durak, Dr. Yusuf Yılmaz

19:30 - 20:30 Kokteyl
11.04.2019 Programı
Time Event Kongre ve Kültür Merkezi Prof. Dr. A. Nejat AKGÜN Salonu Salon 2 Poster Salonu GaGa
09:00 - 10:30 Panel Oturumu Klinikte öğrenme ve ölçme-değerlendirme

Klinikte öğrenme ve ölçme-değerlendirmeye ilişkin genel çerçeve
Dr. Mehmet Ali Gülpınar

Hasta başında öğrenme
Dr. Kenan Ateş

Klinikte yeterliği dayalı değerlendirme
Dr. Cem Oktay

Entegre stajda ölçme ve değerlendirme

Dr. Kerem Ülkü

 

Oturum Başkanı
Dr. Mehmet Ali Gülpınar

10:30 - 11:00 Çay-Kahve Arası
11:00 - 12:30 Bildiri Oturumu Paralel Oturum I

Oturum Başkanları
Dr. Özlem Sarıkaya

Paralel Oturum II

Oturum Başkanları
Dr. Hüseyin İlhan

Artırılmış Gerçekliğin Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Eğitiminde Kullanımı: İlk Adımlar

Yolcu, Musa Batuhan; Emre, Şenol; Celayir, Sinan

Akran Destekli PDÖ Modeli: B.U.Ü.T.F Örneği

Aydin, Mevlüt Okan; Kafa, İlker Mustafa; Alper, Züleyha; Güney, İlker Gökay; Civan, Muhammet Nafi; Akça, Muhammed Yasir

Geliştirilen Bir Elektronik Performans Destek Sisteminin Beceri Eğitiminde Kullanımı: Bilgi ve Performans Üzerine Etkisi

Sezer, Barış; Elçin, Melih

Bir Aktif Eğitim Yöntemi Olan Takıma Dayalı Öğretim Sürecine Geçiş Serüveni

Şahiner, Melike; Altıntaş, Levent

Mezuniyet Öncesi Acil Tip Eğitiminde Serbest Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kullanımı: Uluslarası Acil Tıp Eğitimi Projesi

Çakal, Elif Dilek; Çevik, Arif Alper; Çetin, Murat; Abu-Zidan, Fikri M.

Eğitimde Disiplinler Arası Uygulamalar: Sağlıkta İnovasyon Metodolojisi “Biyotasarım”

Argunşah Bayram, Hande; Bayram, Mehmed Buğrahan; Şahiner, Melike; Altıntaş, Levent; Akın, Ata

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Medikal Simülasyon Savaşları: Usim-Wars

Aydin, Mevlüt Okan; Kafa, İlker Mustafa; Alper, Züleyha

Tıp Fakültesi Öğrencilerine Verilen “Kanıta Dayalı Tıp” Eğitiminin Fresno Testi ile Değerlendirilmesi

Çakmakkaya, Özlem Serpil; Batı, Ayşe Hilal; Kolodzie, Kerstin

Simüle Kalp Sesinin Oskültasyon Eğitiminde Kullanımının Değerlendirilmesi

Turgay Yıldırım, Özge; Turgay, Ayşegül

Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Klinik Eğitim Ortamlarına İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi

Çiftçi Atılgan, Sevim Bürge; Taşdelen Teker, Gülşen; Sezer, Barış; Yeşiltepe, Metin; Odabaşı, Orhan

Tıbbi Mikrobiyoloji Ölçme ve Değerlendirmesine Yönelik Yapılan İki Ayrı Dijital Sınav Deneyimi

Çopurçiçek, Ayşegül; Ekşi, Saliha; Güllü, Hamiyet Büşra; Kalcan, Sema Koçyiğit; Yılmaz, Adnan

Toplumla iç içe bir tıp eğitimi: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Toplum ve Sosyal Hekimlik Koridoru Örneği

Özkan, Gülsüm; Varol, Gamze; Güzel, Eda; Toprak, Dilek

12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 15:00 Panel Oturumu Klinikte mesleki rollere hazırlama

Etik ve profesyonelizm
Dr. Yeşim Işıl Ülman

Meslekler arası işbirliği ve iletişim
Dr. Pınar Yıldız

Toplum içinde eğitim
Dr. Türkan Günay

Kanıta Dayalı Tıp
Dr. Serpil Çakmakkaya

 

Oturum Başkanı
Dr. Melih Elçin

15:00 - 16:00 Oturum Paralel Oturum A: Araştırma Tartışmaları

Moderatör: Dr. Sevgi TURAN

Paralel Oturum B Poster Başı Tartışma

Oturum başkanları:
Dr. Ayşen Melek Aytuğ Koşan
Dr. Serdar Özdemir
Dr. Özlem Mıdık
Dr. Funda Tengiz
Dr. Selcen Öncü
Dr. Albena Gayef

16:00 - 19:00 Sosyal Program
19:00 - 19:00 Gala Yemeği
12.04.2019 Programı
Time Event Kongre ve Kültür Merkezi Prof. Dr. A. Nejat AKGÜN Salonu Salon 2 Poster Salonu GaGa
09:00 - 10:30 Bildiri Oturumu Paralel Oturum III

Oturum Başkanları
Dr. Fatma Sultan Kılıç

Paralel Oturum IV

Oturum Başkanları
Dr. Güldal İzbırak

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem Iıı Öğrencilerinde İnternet ve Sosyal Medya Bağımlılığı

Baykan, Zeynep; Bulut, H.alper; Seyfeli, Yasemin; Naçar, Melis

1987'den 2017'ye Hekimlerin Uzmanlık Alan Tercih Değişimleri

Bakan Kalaycıoğlu, Dilara

Sosyal Medya Bağımlılığı ve Akademik Başarı

Tengiz, Funda İfakat; Özcan, Aykut

Akran Değerlendirmesinin Öğrenci Sunumu Temelli Alan Seçmeli Derslerde Kullanımının Tartışılması

Adıgüzel, Yekbun

Tıp Eğitimi İlk Hafta Etkinlikleri: Tıp Fakültesi Öğrencilerinin His ve Duyguları Üzerine Fenomonolojik Bir Çalışma

Arslantaş, Didem; Esen, Ferhan; Kılıç, Fatma Sultan; Uzuner, Kubilay; İlhan, Hüseyin; Erol, Kevser; Karadağ, Engin

Asistanlar Acil Tıp Öğrenme İklimini Nasıl Algılıyor; Ulusal Düzeyde Tarama Çalışması

Serin, Süha; Demiral Yılmaz, Nilüfer; Çağlar, Bahadır; Durak, Halil İbrahim

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Görsel-Uzamsal Yetenek Düzeyleri Ne Durumda? (Hacettepe Üniversitesi Örneği)

Sezer, Barış; Elçin, Melih

Sahada Çalışan Hekimlerin Ulusal Çekirdek Eğitim Programın-2014'te Yer Alan Hekimlik Uygulamaları Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Coşkun, Özlem; Budakoğlu, Işıl İrem; Öztaş, Dilek; Erdem, Özgür

Toplumsal Destek Projelerinde 12 Yıl: Akdeniz Üniversitesi Deneyimi

Toru, Havva Serap; Şenol, Yeşim; Özbilim, Gülay

Tıp Fakültelerinin Sosyal Hesap Verebilirliğe Yönelik Görüşleri; Nitel Bir Çalışma

Akturan, Selçuk; Sarıkaya, Özlem

10:30 - 11:00 Çay-Kahve Arası
11:00 - 12:30 Panel Oturumu Klinikte eğitici rolleri ve geliştirilmesi

Öğrenen merkezli klinik eğitim
Dr. İskender Sayek

Klinik eğitimde değerlendirici rolü
Dr. Halil İbrahim Durak

Klinik eğitimde rol modellik
Dr. Osman Abbasoğlu

 

Oturum Başkanı
Dr. İskender Sayek

12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:30 Oturum Öğrenciler klinik eğitim için ne düşünüyor?

Oturum Başkanı
Dr. Melike Şahiner

14:30 - 16:00 Forum Klinik eğitimde zorluklar

Oturum Başkanı
Dr. Hakan Abacıoğlu

16:00 - 16:30 Oturum Sempozyum Bildirisinin Okunması, Ödül Töreni ve Kapanış

Dr. Yeşim Şenol
Dr. Ali Arslantaş