Bildiri

Özet No Türü Başlık Yazarlar
781792 Sözlü Bildiri ‘'yaşayan Anatomi'' Özel Çalışma Modülünün Tanıtılması ve Değerlendirilmesi Fatma Selman, Arzu Hizay, Ertuğ Günsoy, Yeşim Şenol
701034 Sözlü Bildiri "Ters Yüz Edilmiş Yöntemle (Flipped Class-Room) Eğitim Etkinliğinin Değerlendırılmesı" D. Sema Arıcı, Özlem Sarıkaya
552159 Sözlü Bildiri “Profesyonellik Tutum Ölçeği”Nin Türkçe'ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Esra Çınar Tanrıverdi, Mehmet Akif Nas, Kamber Kaşalı, Mehmet Emin Layık
245792 Poster Bildiri 2020-2021 Yıllarında Covıd-19'a Karşı Dünya Sağlık Örgütü Desteği ile Düzenlenen Sürekli Mesleki Gelişim Programlarının Değerlendirilmesi: Tanımlayıcı Analiz Nilufer Memmedova, Ozan Karaca, Malik Şükürlü, Lale Rüstemova, Emil İskenderov, Nahide Mahmudova, Sevinj Abdullayeva, Min Yuan, Tohfa Jamilova, Araz Ismayılov, Tural Qulu, Sevinc Hasanova, Okan Ok, Hasan Odabaşıoglu, Afaq Isazadə, Metanet Qaraxanova, Nuran Sadeddinli, Vafa Agayeva, Gulnar Axundzadə, Bilgin Arda, Oğuz Reşat Sipahi, Terane İbadova, Pervin Korkmaz Erken, Lale Musayeva, Aygün Mustafayeva, Hande Harmancı, Halil İbrahim Durak
671833 Sözlü Bildiri Acil Tıp Uzmanlık Eğitiminde Uluslararası Simülasyon Çalıştayı Mevlüt Okan Aydin, Sinem Yıldız İnanıcı, Cem Oktay, Züleyha Alper
326614 Poster Bildiri Acil Tıp Uzmanlık Öğrencilerinin Eğitiminde Google Form Kullanılan Bir Ölçme-Değerlendirme Deneyimi Yusuf Ali Altuncı, Sercan Yalçınlı, Ayşe Hilal Batı
467347 Poster Bildiri Akademik Sınav Otomasyon Sistemine Ulusal Çekirdek Eğitim Programının Entegrasyonu Aslı Bostancı, Erol Gürpınar, Özge Turhan, Murat Turhan
173054 Poster Bildiri Akdeniz Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi Meslekler Arası Öğrenmeye Giriş Toplumsal Destek Programı Pilot Uygulaması Ezgi Özgün, Mehtap Türkay, M. Kemal Alimoğlu, Mustafa Daloğlu, Sümer Mamaklı, Yeşim Şenol, Arif Onan - Program Koordinatörü
949371 Poster Bildiri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Stajında Ölçme-Değerlendirme Sistemi: Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Modeli Demet Koç, Senem Polat
798750 Sözlü Bildiri Animasyonlu Senaryo ile E-Pdö Deneyimi Özlem Coşkun, Vildan Özeke, Yavuz Selim Kıyak, Işıl İrem Budakoğlu
294633 Sözlü Bildiri Anlatı Tıbbı Seçmeli Programının Değerlendirilmesi: Bir Nitel Değerlendirme Örneği Merve Saraçoğlu, Özge Emre, Mehmet Emin Layık, Mehmet Ali Gülpınar
625993 Poster Bildiri Asistanların Covid-19 Pandemisi Sürecinde Aldıkları Uzmanlık Eğitimlerine Yönelik Görüşleri Selçuk Akturan, Melek Üçüncüoğlu, Yasemin Güner, Bilge Tuncel, Ayşenur Duman Dilbaz
321367 Poster Bildiri Aynı Bilgi İçeriğinin Farklı Soru Tipleri ile Sorgulanmasının Öğrencinin Sınav Başarısı ile Karşılaştırılması Fazıl Serdar Gürel, Hayati Bilgiç, Selma Aydın
130939 Sözlü Bildiri Azerbaycan Tıp Üniversitesi Altıncı Sınıf Tıp Fakultesi Öğrencileri İçin Şamahı Rayonunda Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Staj Programı: Topluma-Dayalı ve Eğitim-Odaklı Programın İlk Sonuçları Aygün Mustafayeva, Fidan Beylerova, Efsane Şamilli, Aygün Halilova, Ülviyye Hesenova, Seadet Şirinova, Elşan Aliyev, Kemale Rehmanova, Cahan Paşayeva, Samir Cavadov, Hande Harmancı, Halil İbrahim Durak
209225 Poster Bildiri Azerbaycan Tıp Üniversitesinde Mart 2022'de Düzenlenen Hemşirelik Okulları Öğretmenlerine Yönelik Düzenlenen İlaç Uygulamaları Eğitici Eğitimi Kursu: İlk Sonuçlar İlhame Ceferova, Aynur Beylerzade, Benövşe Hüseynova, Ayten Şıxeliyeva, Nilüfer Memmedova, Nilüfer Demiral Yılmaz, Fatma Vural, Özlem Mıdık, Okan Ok, Samir Cavadov, Halil İbrahim Durak
550698 Poster Bildiri Azerbaycan Tıp Üniversitesinde Şubat 2022'de Düzenlenen Eğitici Gelişimi Programı: İlk Sonuçlar Aynur Beylerzade, Ayten Şixeliyeva, Benövşe Hüseynova, İlhame Ceferova, Nezaket Kerimova, Nilüfer Memmedova, Samir Cavadov, Özlem Mıdık, Sevgi Turan, Ozan Karaca, Nilüfer Demiral Yılmaz, Fatma Vural, Halil İbrahim Durak
437349 Poster Bildiri Azerbaycan Tıp ve Sağlık Bilimleri Öğrencileri İçin Ülke Çapında Çevrimiçi El Hijyeni Eğitim Programı Nilüfer Demiral Yılmaz, Nilüfer Memmedova, Ozan Karaca, Vafa Agayeva, Samir Cavadov, Jennifer Collins, Ana Paula Rehse Countinho, Tural Gulu, Hande Harmancı, Halil İbrahim Durak
927268 Poster Bildiri Azerbaycan'da Düzenlenen Acil Tıp Eğitimi Haftası Kurs Etkinliklerinin Değerlendirilmesi Gülnar Axundzade, Okan Ok, Nadir Zeynelov, Könül Elekberov, Nermin Guluzade, Fidan Talishinskaya, Lee Wallis, Hasan Odabaşıoğlu, Hande Harmancı, Halil İbrahim Durak
449067 Poster Bildiri Beceri Eğitiminde Yüz Yüze ve Video ile Eğitim Alan Öğrencilerin Başarı Durumlarının Karşılaştırılması Melis Naçar, Mevlude Yasemin Aksehirli Seyfeli, Zeynep Baykan
680004 Poster Bildiri Bir Tıp Eğitimi Doktora Öğrencisinin İletişim Fakültesinden Ders Alma Yolculuğu: “Kadın Anlatıları” Merih Öztoprak
958875 Poster Bildiri Bir Yaşam Tarzı Değişikliği Seçmeli Stajında Uzaktan Çevrim İçi Düzenlenen Nesnel Yapılandırılmış Klinik Sınav Etkinliği Bektaş Murat Yalçın, Gökçe Çelik Kara
698401 Poster Bildiri Çevrim İçi Uzaktan Eğitim Hakkında Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Görüşleri Bektaş Murat Yalçın, Gökçe Çelik Kara
847012 Poster Bildiri Çocuk Romatoloji Uzmanlık Eğitim Programı Geliştirme Deneyimleri Semanur Özdel, Sezgin Şahin, Meral Demirören, Şerife Gül Karadağ, Hafize Emine Sönmez, Nuray Aktay Ayaz, Yelda Bilginer, Şevket Erbil Ünsal, Sevgi Turan
899999 Poster Bildiri Covid-19 Pandemisi Gölgesinde Uzmanlık Öğrencilerinin Düşünce ve Beklentileri Ayşe Hilal Batı, Canan Bor
185308 Poster Bildiri Covid-19 Pandemisi Sürecinde Tıp Fakültelerinde Eğitim İskender Sayek, Hilal Batı, Zeynep Baykan, Gamze Çan
190176 Poster Bildiri Covid-19 Pandemisinde KBB Uzmanlık Öğrencileri ve Eğiticilerin Deneyimleri; Neler Kaybettik, Ne Kazandık? Cüneyt Orhan Kara, Hülya Eyigör, Yasin Aslan, Esra Mısır, Ulaş Metin
975492 Poster Bildiri COVID-19 Pandemisinde Mezuniyet Öncesi Tıp Öğrencilerinin İyilik Hali; Karma Desenli Çalışma Selçuk Akturan, İnanç Sümbüloğlu, Bilge Tuncel, Gökhan Kumlu
146920 Poster Bildiri Covid-19 Salgın Döneminde Bir Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Erişkinlerin Empati Düzeyleri ve Prososyal Davranış Durumlarının Değerlendirilmesi Elif Deniz Şafak, Ensar Tokmak
132029 Poster Bildiri Covıd-19 Pandemi Sürecinde Dönem Vı Halk Sağlığı Stajının Değişimi Bir Tıp Fakültesi Örneği Mustafa Çakır, Hatice İkiışık, Işıl Maral
361462 Poster Bildiri Covıd-19 Pandemisinde Çevrim İçi Olgu Temelli Öğrenme Modelinin Klinik Akıl Yürütme Üzerine Etkisi Selçuk Akturan, Ayşenur Dilbaz Duman, Bilge Tuncel
359620 Poster Bildiri Covıd-19 Pandemisinde Enfeksiyon Hastalıkları Stajı “Çevrimiçi Tersyüz Sınıf” Uygulaması: Öğrenci Geribildirimleri Esra Çınar Tanrıverdi, Mehmet Akif Nas, Zülal Özkurt
239487 Poster Bildiri Dönem Bir Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Saha Pratiği: İyi Uygulama Örneği Işıl Maral, Mustafa Çakır, Hatice İkiışık
532674 Poster Bildiri Dönem V Seçmeli Eğitim Programı Tanıtımı Selda Yardim, Ezgi Ozgün, Sümer Mamaklı, Mustafa Daloglu, Arif Onan, M.kemal Alimoğlu, Yeşim Şenol, Erol Gürpınar
418172 Poster Bildiri Dünya'da ve Türkiye'de Gelişim Sınavları Bengü Kahraman Karaca, Sedat Karaca, Nilüfer Demiral Yılmaz
428398 Poster Bildiri E-öğrenme Ortam ve Araçlarının Sağlık Bilimlerinde Kullanımı: Ulusal Lisansüstü Tezler Üzerine Bir Kapsam İncelemesi Ayşenur Duman Dilbaz, Çiğdem Kanburoğlu, Zeynep Sayın Dincer, Elif Özlem Ardıç Kemerkaya, Dilek Konuksever, Gökçe Özcan, Barış Sezer
552882 Poster Bildiri Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Ders Çalışma Alışkanlıkları ve Covıd-19 Pandemisinin Öğrenciler Üzerindeki Etkileri Göktuğ Dinçer, Ayşe Hilal Batı
193203 Poster Bildiri Eğitsel Bir Araç Olarak Google Formlar Pınar Daylan Koçkaya
237963 Poster Bildiri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Kendi Kendine Öğrenmeye ve Çevrimiçi Öğrenmeye Yönelik Hazırbulunuşluklarının Değerlendirilmesi Zeynep Baykan, Mevlude Yasemin Aksehirli Seyfeli
451441 Sözlü Bildiri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Mesleki Adanmışlık Düzeyleri Zeynep Baykan, Mevlude Yasemin Aksehirli Seyfeli, Elif Deniz Şafak
225160 Poster Bildiri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin Pandemi Sürecindeki Mezuniyet Öncesi Eğitim Programını Değerlendirmesi Zeynep Baykan, Ramazan Ataş, Meda Kondolot, Melis Naçar
755900 Poster Bildiri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci İç Paydaş Anket Değerlendirilmesi Didem Arslantaş, Fatma Sultan Kılıç, Hüseyin İlhan, Birgül Büyükkıdan, Koray Harmancı, Emre Erginer, Serkan Çiftçi, Uğur Toprak, İbrahim Özkan Alataş
602060 Poster Bildiri Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Not Tutma Stratejisi Kullanımının Değerlendirilmesi Ahmet Öksüz, Özlem Coşkun, Işıl İrem Budakoğlu
592602 Poster Bildiri Hekimlerin Kötü Haber Verme Durumunda Tutum ve Yaklaşımlarını Etkileyen Özellikler: Covıd-19 Pandemisi Sırasında Kesitsel Bir Çalışma Eray Serdar Yurdakul, Zuhal Yapici Coskun, Oktay Sarı, Ali Kağan Coşkun
739161 Poster Bildiri Hemşirelik Profesyonelleri ve Öğrencilerinin Hucep-2014'te Belirtilen Görev ve Sorumluluklarına Yönelik Bilgi Düzeylerinin Ortaya Çıkarılması Selçuk Akturan, Melek Üçüncüoğlu, Yasemin Güner, Bilge Tuncel, Ayşenur Duman Dilbaz
258538 Sözlü Bildiri İleri Yaşam Desteği Simülasyonunun Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Özyeterlik Algısına Etkisinin Değerlendirilmesi Pınar Daylan Koçkaya, Tuncay Müge Alvur, Orhan Odabaşı
173458 Poster Bildiri Kanıta Dayalı Tıp Eğitimi, Tıp Öğrencilerinin Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba ve Covid-19 Hakkındaki Komplo Teorilerine Bakışını Nasıl Etkiliyor?: Ulusal Çapta Bir Çalışma Özlem Coşkun, Işıl İrem Budakoğlu, Yavuz Selim Kıyak
386249 Sözlü Bildiri Kliniğin Duyguları ve Duyguların Bağlamı: Etnografi Desenli Çalışma Merve Saraçoğlu, Sinem Yıldız İnanıcı, Mehmet Ali Gülpınar
656156 Poster Bildiri Klinik Beceri Uygulamalarında Akran Yardımlı Eğitim: Buütf Örneği Esma Bilgiç, Mevlüt Okan Aydin, Enis Önder Çamoğlu, Züleyha Alper, İlker Mustafa Kafa
128031 Sözlü Bildiri Klinik Dönem Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Profesyonel Değerlere Verdiği Önemin Kişilik Gelişimi, Öz- Yansıtma ve Klinik Öğrenme İklimi Algısı ile İlişkisi Sinem Yıldız İnanıcı, Mevlüt Okan Aydın, Hakan Ömer Karataş
973030 Poster Bildiri Klinik Dönemler Mezuniyet Öncesi Tıp Öğrencileriyle Odak Grup Görüşmeleri: Tıp Eğitiminde Program Değerlendirmeye ve Geliştirmeye Öğrenci Katkısının Arttırılması Cem Malakcıoğlu, Hasan Hüseyin Mutlu, Işıl Maral
929861 Sözlü Bildiri Klinik Eğitimde Sanat Atölyeleri ve Düşünümler Özge Emre, Merve Saraçoğlu, Mehmet Ali Gülpınar
198365 Sözlü Bildiri Klinik Öncesi Dönem Tıp Öğrencileri, Klinik Akıl Yürütme Becerilerini Sadece Olguya Dayalı Çevrimiçi Testleri Cevaplayarak Geliştirebilir Mi?: Randomize Kontrollü Bir Deney Yavuz Selim Kıyak, Işıl İrem Budakoğlu, Dilara Bakan Kalaycıoğlu, Serdar Kula, Özlem Coşkun
971894 Poster Bildiri Klinik Stajlara Geçiş Programı'nın Tasarım ve Uygulama Sürecinin Kern'in Program Tasarım Modeli Üzerinden Tanımlanması Dilek Kitapçıoğlu, Demet Dinç, Nadi Bakırcı, Pınar Topsever
104419 Poster Bildiri Klinik Tıp Eğitiminde Kurum Dışı Üçüncü Taraflarca Hazırlanan Çoktan Seçmeli Sınavların Ölçme ve Değerlendirmede Kullanımı Atalay Demiray, Çınar Öztosun, Simge Acar, Tuğba Gürsoy, Sibel Sakarya, Barış Ata
394944 Poster Bildiri Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinde Hekim Göçü Potansiyeli Ahmet Eren Yıldırım, Bahar Öner, Bayram Külter, Enes Bahadır Bay, Fatmanur Akcan, İrem Erdik, Miray Bay, Nurullah Acartürk, Ömer Furkan Asnuk, Sarper Oktay, Şevval Sağlık, Zelal Taştan, Zeynep Tahan, Pınar Daylan Koçkaya, Aylin Kanlı
150034 Poster Bildiri Lise Öğrencilerine Yönelik Tıp Kariyer Kampı Buütf Örneği Züleyha Alper, İlker Mustafa Kafa, Mevlüt Okan Aydin, Halit Mustafa Acar
750201 Poster Bildiri Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde E-Sınav ile Kağıt-Kalem Değerlendirmelerinin Öğrenci Başarısı ve Algısı Üzerine Etkisi Atike Tekeli Kunt, Gökçen Atılboz Alagöz, Hatice Keleş, Turgut Deniz, Didem Daymaz, Numan Said Gündoğan, Esra Dilek Keskin
652852 Poster Bildiri Öğrenci Gözünden “Örselenebilir Bireylerle İletişim” Dersi Melih Elçin, Bürge Atılgan
307423 Poster Bildiri Öğrenci Gözünden Bilimsel Araştırma Eğitimi Bürge Atılgan, Elif Begüm Baran, Mustafa Kağan Köksal, Elif Özlem Güney, Zeynep Büşra Kılıç, İpek Ebru Karataş, İskender Sayek
557969 Poster Bildiri Öğrenci Öğretim Üyesi İletişiminin Artırılmasına Dönük Bir Yaklaşım: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Akademik Danışmanlık Sistemi Örneği Selma Arzu Vardar, Serdar Öztora, Fazlı Yanık, Albena Gayef
901550 Poster Bildiri Öğrenen Merkezli Eğitim Yöntemlerinin Küçük Gruplarda Uygulanması: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Egzersiz Fizyolojisi Alan İçi Seçmeli Dersi Örneği Albena Gayef, Selma Arzu Vardar
401787 Sözlü Bildiri Öğrenme Analitikleri Entegre Edilmiş Bir Sanal Hasta Simülasyonun Geliştirilmesi, Uygulanması ve Test Edilmesi Alper Bayazıt, İpek Gönüllü
817030 Poster Bildiri Öğrenme Stilinin ve Genel Cerrahi Stajı Eğitiminin Tıpta Uzmanlık Alanı Tercihine Etkisi Zuhal Yapici Coskun, Ali Kağan Coskun, Işıl İrem Budakoğlu
966025 Poster Bildiri Öğretim Üyesi İş Yükü Analizi Funda İfakat Tengiz, Mustafa Agah Tekindal
818293 Poster Bildiri Olgu Temelli Oturumlarla Hasta Güvenliği Bürge Atılgan, Gökçe Özcan, Merih Öztoprak, Melih Elçin
313604 Poster Bildiri Olgu-Temelli Terapötik Akıl Yürütme ve Akılcı Reçete Yazma Eğitiminin Küçük Grup Klinik Staj Aşamasındaki Tıp Öğrencisinin Temel Bilişsel Aktivitesi Üzerine Etkisi Elif Barış, Ayşe Gelal, Yusuf Hakan Abacıoğlu, Metiner Tosun
255336 Poster Bildiri Olguya Dayalı Klinik Akıl Yürütme Bloğu; Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Örneği Pınar Daylan Koçkaya, Devrim Dündar, Dilek Bayramgürler
779226 Poster Bildiri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenci Danışmanlığıyla İlgili Görüşleri Rahman Yavuz
284307 Poster Bildiri Online Dönemde Akılcı İlaç Eğitimi S. Sırrı Bilge, Bahar Akyüz, Arzu Erdal, Gamze Alaylı
229925 Poster Bildiri Online Eğitim Alan İlk ve Acil Yardım Programı Öğrencileri Arasında Stres: Aldığı Sosyal Desteğin, Dayanıklılık Üzerine Etkisi Ayfer Şahin Duman, Hatice Pekince
650665 Poster Bildiri Pandemi Deneyimi Sonrasında, Öğretim Elemanlarının Eğitimde Dijital Dönüşüme İlişkin Görüşleri: Pamukkale Üniversitesi Örneği Hurşit Cem Salar, Hüseyin Özçınar, İlker Vatansever, Cüneyt Orhan Kara, İbrahim Kısaç
836113 Poster Bildiri Pandemi Dönemi Sonrası Dönem 6 Öğrencilerinin “İntörn Karnesi” Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi Sebahat Ulusan, Nihal Çelik
515445 Poster Bildiri Pandemide Tıp Fakültesinde Öğrenci ve Öğretim Üyesi Olmak: Bir Uzaktan Eğitim Değerlendirmesi Hatice İkiışık, Merve Kırlangıç, Hasan Hüseyin Mutlu, Işıl Maral
338476 Poster Bildiri Pandeminin Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Program Yeterlilikleri ve Ulusal Çekirdek Eğitim Programı Yeterlilikleri Düzeyinde Mezun Yeterliliklerine Yansıması Gülşah Seydaoğlu, Aslı Boz, Çağla Okyar
254712 Poster Bildiri Pdö Oturumlarında Çevrimiçi Uygulamaların Kullanımı: Gather.town Örneği Beyza Nur Palalıoğlu, Mevlüt Okan Aydın, Züleyha Alper, İlker Mustafa Kafa
471006 Poster Bildiri Pecha Kucha Sunum Tekniği Özetlemeyi Etkin ve Eğlenceli Bir Öğrenme Yöntemi Yapar Mı?: Tıbbi Mikrobiyoloji Örneği Ayşegül Çopurçiçek, Ayşe Ertürk, İpek Gönüllü
701957 Poster Bildiri Pediatri Stajında Nesnel Yapılandırılmış Klinik Sınavlara(Osce) Hazırlık ve Uygulama Deneyimi Pınar Daylan Koçkaya, Mehmet Baha Aytaç, Emine Zengin
413974 Poster Bildiri Preklinik Dönemler Mezuniyet Öncesi Tıp Öğrencileriyle Odak Grup Görüşmeleri: Tıp Eğitiminde Program Değerlendirmeye ve Geliştirmeye Öğrenci Katkısının Arttırılması Cem Malakcıoğlu, Hasan Hüseyin Mutlu, Işıl Maral
539978 Poster Bildiri PROFESYONELLİK MİNİ-DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ali İhsan Taşçı, Esra Akdeniz
259088 Poster Bildiri Şamahı Halk Sağlığı ve Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Geçiş Dönemi Mesleki Eğitim Programı: Şamaxı Proact-Care Demonstrasyon Projesi Kapsamında Program Geliştirme Çalışmaları Leyla Bekirova, Aygün Mustafayeva, Terane İbadova, Aygün Kerimova, Nermin Zakirli, Sekine Azizli, Saadet Şirinova, Kevser Vatansever, Mehmet Akman, Hande Harmancı, Halil İbrahim Durak
827370 Poster Bildiri Şamahı Uluslararası Bursiyerlerin Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Demonstrasyon Projesine Gözlemleri, Katkıları ve Önerileri: Raporların Kalitatif Analizi Elif Dönmez, Aynur Beylerzade, Kevser Vatansever, Mehmet Akman, Nilüfer Demiral Yılmaz, Hande Harmancı, Halil İbrahim Durak
535091 Poster Bildiri Sanal Hasta Simülasyonu: Hibrit Deneyim Elif Aslan, Mevlüt Okan Aydın, Züleyha Alper, İlker Mustafa Kafa
241873 Poster Bildiri Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Probleme Dayalı Öğrenme Uygulamasına İlişkin Geribildirimlerin Değerlendirilmesi Salih Maçin, Rugıyya Samadzade, Senanur Aydoğan
462437 Poster Bildiri Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Probleme Dayalı Öğrenme Oturumlarında Eğitim Yönlendiricilerinin Geribildirimlerinin Değerlendirilmesi Salih Maçin, Rugıyya Samadzade
749679 Poster Bildiri Takım Temelli Öğrenme ile Vaka Temelli İşbirlikçi Öğrenmenin Öğrencilerin Güdülenme ve Öğrenme Stratejilerine Etkisi Hasan Hüseyin Mutlu, Sinem Yıldız İnancı, Cem Malakcıoğlu, Hatice İkiışık, Işıl Maral, Mustafa Cakir
287698 Poster Bildiri Tele-Tıpla Klinik Tıp Eğitimi: Göğüs Hastalıkları Stajı Uygulamasına İlişkin Anket Araştırması Göksel Altınışık Ergur, Emine Miray Koç, Arda Talha Arıkan, Nazlı Çetin
612498 Poster Bildiri TIP ETİĞİ EĞİTİMİNDE ROL MODELLEMEYE DAİR GÜNCEL DEĞERLENDİRMELERİN İNCELENMESİ Birsen Özdemir, Esra Akdeniz
721480 Poster Bildiri TIP FAKÜLTESİ KLİNİK DÖNEM ÖĞRENCİLERİNİN GELENEKSEL SÖZLÜ SINAVA BAKIŞI Seyfullah Zeybek, Eren Zengin, Bayram Serdar Çakır, Rahime Merve Uçar, Özlem Coşkun, Işıl İrem Budakoğlu
548449 Poster Bildiri Tıbbi Genetik Uzmanlığı Gelecek Perspektifi Özlem Coşkun, Işıl İrem Budakoğlu, Mehmet Ali Ergün, Mehmet Koca
558564 Sözlü Bildiri Tıbbi Mikrobiyoloji Dersinde Uygulanan Flipped Classroom Öğrenme Modeli Hakkında Dijital Yerlilerin Görüşleri Ayşegül Çopurçiçek, Ayşe Ertürk, İpek Gönüllü
829751 Sözlü Bildiri Tıp Eğitiminde Hayvan Deneylerini Çoklu Ortam Kullanarak Standardize Etme Ayşe Meltem Sevgili
917067 Poster Bildiri Tıp Fakültelerinde Yeniliklerin Sürdürülmesinde Liderlik Stillerine Göre Kuvvet Alan Analizi Kullanımı Çağla Okyar, Yeşim Şenol, Gülşah Seydaoğlu
105900 Sözlü Bildiri Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Covıd-19 Pandemisinde Sosyal Sorumluluk Projesine Yönelik Refleksiyonları Meral Demirören, Bürge Atılgan, Dilek Aslan
511237 Poster Bildiri Tıp Fakültesi Mezun Adaylarının Profesyonel Değerleri, Tutumları ve Geleceğe Yönelik İnanç ve Beklentilerinin Saptanması ve İlişkilerinin Değerlendirilmesi Gülşah Seydaoğlu, Çağla Okyar, Aslı Boz
883753 Poster Bildiri Tıp Fakültesi Öğrencileri'nin Pandemi Döneminde Akademisyenlerin Online/uzaktan Eğitim Performansı ile İlgili Görüşleri'nin Değerlendirilmesi Safiye Yarar, İbrahim Uysal
726527 Poster Bildiri Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Akademik Beceri ve Farkındalık: “CASCADE” Çalışması Özgem Uysal, Furkan Karahan, Arif Atay
544364 Poster Bildiri Tıp Fakültesi Öğrencilerinim Çevrimiçi Eğitime Yönelik Tutumları Murat Tekin, Ayşen Melek Aytuğ Koşan
764816 Poster Bildiri Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Covid-19 Pandemisi Anksiyete Düzeylerine Bir Bakış Pınar Daylan Koçkaya
625889 Poster Bildiri Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Dijital Vatandaşlık Algılarının İncelenmesi: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Örneği Ali Tamer Akçay, Muhammed Fatih Bican, Barış Sezer
945016 Poster Bildiri Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Mevcut Eğitim Ortamı Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi Mehmet Emin Layık, Duygu Korkmaz, Haşim Karakuş, Veysel Ergin, Ayşe Melike Taşkın, Melik İçli, Fatma Nur Zerdali, Ayşe Aydın
923891 Poster Bildiri Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Yönetim Sistemi Etkileşimlerinin Kümeleme Analizi ile İncelenmesi Alper Bayazıt, Özgür Demir, İpek Gönüllü
757414 Poster Bildiri Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin Gözünden Toplumun Sağlık Okuryazarlığı ve Mezuniyet Öncesi Eğitime Yönelik Öneriler: Nitel Bir Analiz Bürge Atılgan, Tülin Çoban, Damla Özyürek, Fahriye Has Akdağ, Hülya Şirin, Seçil Özkan, Sarp Üner, Hilal Özcebe, Sevgi Turan
897384 Poster Bildiri Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin Öğrenci Devamsızlığına İlişkin Görüşleri ve Çözüm Önerileri Özlem Coşkun, Zeynep Baykan, Özlem Mıdık, Yeşim Senol, Ayşe Hilal Batı, Ayşen Melek Aytuğ Koşan
334960 Poster Bildiri Tıp Fakültesi Preklinik Dönem Öğrencilerinin Yeme Tutumları, Beden Memnuniyetleri ve Öz-Şefkatleri Arasındaki İlişki Sinem Yıldız İnanıcı, Armina Aysu Suluk, Begüm Akçıl, Defne Oral, Doğu Mert Ersoy, Selen Ergül
781161 Poster Bildiri Tıp Fakültesinden Mezun Öğrencilerin Aldıkları Eğitim Hakkındaki Değerlendirmeleri Mehmet Emin Layık, Gül Saygan, Ali İhsan Güngör, Duygu Korkmaz
151557 Poster Bildiri Tıp Öğrencilerinin Acil Uzaktan Öğretim İle İlgili Görüş ve Deneyimleri Pınar Daylan Koçkaya
851639 Poster Bildiri Tıp ve Eğitim Alanlarının Kesişim Noktasında Bir Klinik Eğitim Modeli: Sanal Staj Göksel Altınışık Ergur, Ayşegül Şükran Öz, Helin Yılmaz
667075 Sözlü Bildiri Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Covıd-19 Küresel Salgın Süreci Deneyimleri: Nitel Bir Araştırma Bürge Atılgan, Nazmiye Çelik, Sevgi Turan, Melih Elçin
384020 Poster Bildiri Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöropsikiyatri Staj Kurulunda Verilen Fizyoloji Dersinde Öğrenen Merkezli Eğitim Yöntemlerinin Uygulanması Albena Gayef, Selma Arzu Vardar
550019 Poster Bildiri Türkiye'de 2000'lerden Bugüne Tıp Eğitimi Neşe Pekcan
746380 Poster Bildiri Türkiye'de Kardiyoloji Uzmanlık Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Aylin Yıldırır, Sevgi Turan
976356 Poster Bildiri Türkiye'de Tıp Eğitimi Alanında Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi Aslı Boz, Gülşah Seydaoğlu
734409 Sözlü Bildiri Uçep Temelli Mezun Değerlendirmeleri: 2017-2021 Yılları Eütf Deneyimi Ayşe Hilal Batı, Cenk Can, Meltem Çiçeklioğlu, Mahmut Çoker, Selda Erensoy, Figen Gökmen, Lütfiye Kanıt, Oktay Nazlı, Melis Palamar Onay, Rüçhan Sertöz, Eser Sözmen, İdil Ünal
267777 Poster Bildiri Üniversite Öğrencilerinde Temel İhtiyaç Doyumunun İncelenmesi Mehmet Emin Layık, Duygu Korkmaz, İbrahim Eskiocak, Derin Deniz Başdoğan Başdoğan, Serhat Özkan, Şeymanur Göğebakan Göğebakan, Rumeysa Şahin, Nurefşan Şahin
303168 Poster Bildiri Uzaktan Eğitimde Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Memnuniyet Düzeylerini Etkileyen Faktörler: Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları Özlem Serpil Çakmakkaya, Elif Güzel Meydanlı, Ali Metin Kafadar, Mehmet Selman Demirci, Öner Süzer, Muhlis Cem Ar, Onur Yaman, Kaan Can Demirbaş, Sait Gönen
737798 Poster Bildiri Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Yalnızlık ile Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Mehmet Emin Layık, Duygu Korkmaz, Tuğba Nur Özgün, Süreyya Gizem Barut, Şilan Gür, Işıl Güzel, Ömer Faruk Demir, Harun Boncuk, İrem Kübra Doğan, Ali İhsan Güngör
887460 Poster Bildiri Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Hekimlik Mesleğine Adanmışlığının Değerlendirilmesi Mehmet Emin Layık, Duygu Korkmaz, Fatma Nur Çeliker, Hakan Avcı, Davut Balin, Anıl Kaplan
800602 Poster Bildiri Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Yaşam Kalitesi Memnuniyetinin İncelenmesi Mehmet Emin Layık, Duygu Korkmaz, Mahmut Akgüç, Muhammed Taha Albay, Ahmet Yasin Albay, Serpil Çevez, Şükran Akgül
645781 Sözlü Bildiri Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Uçep 2020 Klinik Bilimler Eğitim İçeriği Uyumlaştırma Süreci Ayşe Arzu Akalın, Güldal Izbırak, Özlem Tanrıover, Recep Erol Sezer, Sabri Kemahlı, Rukset Attar, Vildan Öztürk, Klinik Bilimler Ad Eğitim Sorumluları, Sina Ercan
552613 Poster Bildiri Yozgatta Tıp Eğitimine Nasıl Güdülenilir? Fethi Sada Zekey, Kübra Uyar Zekey