Bildiri Gönderme

Bildiri Gönderme

Değerli Katılımcılar,

UTEK-2022 Kongresine gönderilecek bildiriler en az iki hakem tarafından değerlendirilecek, hakemlerden birinin olumlu, diğerinin olumsuz görüş bildirdiği durumlarda üçüncü bir hakem davet edilecektir. Kongre bildirileri gereğinde düzeltme için yazara gönderilebilecektir.

Bildirilerin sözel ya da poster bildiri olması kararı, bildirilerin niteliği göz önüne alınarak hakemlerin önerisi doğrultusunda UTEK-22 Kongre Bilim Kurulu tarafından belirlenecektir.

Bildiri özetlerinin Kongre kitapçığında yer alması için, kayıt formunun doldurulması ve kayıt ücretinin ödendiğine dair banka dekontunun  http://kongre.teged.org/utek2022 web sayfasındaki kayıt işlemleri menüsünden yüklenmesi gerekmektedir.

Bildiriler arasından en iyi poster ve sözel bildiri seçilecektir. 

Bildiri gönderme son tarihi: 10 Nisan 2022

Bildiri Özet Kuralları

Bildiri özetleri aşağıdaki kurallara uygun olarak hazırlanmalıdır. 

 • Özetler, 500 kelimeyi geçmemelidir. 
 • Yazarların adı ve soyadı, kurum bilgileri ve bildiriyi sunacak yazarın bilgileri belirtilmelidir. 
 • Bildiri, Giriş, Amaç, Yöntem, Bulgular ve Sonuç bölümlerinden oluşmalıdır. 
 • Bildiri metninde tüm yazarlara (sorumlu yazar dahil) sırası ile yer verilmelidir.
 • Sorumlu yazarın isminin ilk sırada olma zorunluluğu yoktur. 
 • Sorumlu yazar olarak belirtilen katılımcıya ait ödemenin yapılması gerekmektedir.

Kongre Kitapçığı ve Kongre Tam Metin Kitapçığı

Kongrede sunulan bildiri özetleri, kongre kitapçığında yayınlanacaktır. 

Bu sene ilk kez isteyenler için bildirilerini tam metin gönderme fırsatı sunulmuştur. Kongreyi izleyen bir ay içinde çalışmaların tam metin olarak [email protected] adresine gönderilmesi durumunda ilgili kurulların değerlendirmesi sonrası Kongre Tam Metin Kitapçığı’nda yayımlanacaktır. 

 Poster Hazırlama Kuralları

 • Posterlerin eni 70 cm, boyu 100 cm’den büyük olmamalıdır.
  Poster materyali bir metreden okunabilir büyüklükte hazırlanmalıdır.
  Katılımcılardan poster oturumu için bildiriyi tanıtan üç (3) dakikalık bir sözel sunum hazırlığı yapmaları beklenilmektedir.

Sözlü Bildiri Kuralları

 • Her bir sözel bildiri için sunum süresi 8 dakikadır. 
 • Araştırmanın genel bilgilerini sınırlı tutan araştırma yöntem, bulgu ve sonuçlarını vurgulayan sunumlar olarak hazırlanmalıdır. 

Oturumun sonunda soru ve tartışma için zaman ayrılacaktır.
Sözlü sunumlar için ayrıca poster hazırlamaya gerek bulunmamaktadır.