Çalıştay

 

Tıp Eğitiminde Değişim ve Liderlik

Konuşmacılar: 

TEGED Öğrenci Ağı & Tıp Fakültesi Öğrencileri

Oturum Başkanı: 

Dr. Erbuğ Keskin

Kolaylaştırıcılar:

Dr. Bürge Atılgan

Dr. Merih Öztoprak

Arş.Gör. Gökçe Özcan

 

Tıp öğrencileri, tıp eğitiminin yeniden düzenleme, karar verme ve akreditasyon süreçlerinde aktif katılım ile rol almaktadır. Öğrencilerin gözünden tıp eğitimindeki değişim süreçlerinin nasıl algılandığının ve değerlendirildiğinin ortaya çıkarılabilmesi adına onlara kendilerini ifade edebilecekleri, seslerini duyurabilecekleri, görüşlerini ve önerilerini paylaşabilecekleri doğru ve güvenli ortamların yaratılması gerekmektedir. Tüm bu süreçte hem tıp eğitimini hem de eğitimden bağımsız olarak değerlendirilemeyecek olan sağlık politikalarının belirleyicisi olan liderlerin tıp öğrencileri ile nasıl bir araya gelebilecekleri, süreçte nasıl rol ve sorumluluklar alacakları, öğrenci temsiliyetinin nasıl sağlanacağı konusunda görüş, deneyim ve bilgi paylaşılan platformların oluşturulması elzemdir. Tüm bu değişim sürecinde odak noktamız öğrencilerimizin bundan nasıl etkilendiğini anlamanın yolu olan onları dinlemek olacaktır. Öğrenci çalıştayının öğrencilerimize seslerini duyurmaları için güvenli bir ortam yaratmasını, buradan çıkacak sonuçların tıp eğitimine ve sağlık politikalarına yön veren liderlere, üniversite yönetimlerine, akademisyenlere değişime ışık tutacak yeni bakış açıları kazandırmasını hedefliyoruz.