Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi 2022

Etkinlik Programı

 • 19.05.2022 19.05.22

  19.05.2022 Programı

 • 19.05.2022 08:00

  Kayıt

  Yer: Fuaye Alanı

 • 19.05.2022 08:00

  Oturum: TEGED Yönetim Kurulu Toplantısı

 • 19.05.2022 09:00

  Kurslar

  Bağlam-Girdi-Süreç-Ürün Değerlendirme (CIPP) Dr.Yeşim Şenol  - Dr.Meral Demirören 10:00-12:00

  Tıp Eğitiminde Sosyal Hesapverebilirlik ve Paydaşlık Dr.Meral Demirören - Dr.Bürge Atılgan 09:00-12:00

  ‘’CORE’’ Clinically Oriented Reasoning Examination Dr.Mustafa Fevzi Dikici - Dr.Mustafa Kürşat Şahin 10:00-12:00

  Tıpta Liderlik Dr.İrem Budakoğlu - Dr.Özlem Coşkun - Öğr.Gör.Yavuz Selim Kıyak  10:00-12:00

  Tanısal Akıl Yürütme Eğitim Programları Dr.İ.Cem Sungur   09:00-12:00

  Uzaktan Klinik Eğitim Modeli Olarak Sanal Tele-tıp Stajı  Dr.Göksel Altınışık Ergur Dr.Ayşegül Şükran Öz Dr.Ali Ergur  09:00-12:00

  Travma İleri Yaşam Desteği Eğitiminden Bir Kesit (öğrenci kursu) Dr.Okan Ok - Dr.Fatma Vural 09:00-12:00

  Kanamayı Durdur (öğrenci kursu) Dr.Melih Elçin - Dr.İlker Gürcüoğlu - Paramedik Hatice Gülbaş 10:00-12:00

  Nefes Alamıyorum (öğrenci kursu) Dr.Okan Aydın - Paramedik Sevilay Ayas - Hemşire Bensu Karacan 10:00-12:00

 • 19.05.2022 09:00

  Oturum: TTED Yönetim Kurulu Toplantısı

 • 19.05.2022 12:00

  Öğle Yemeği

 • 19.05.2022 12:45

  Açılış Konuşması: Açılış Töreni ve Konuşmaları

  Yer: Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi 


  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Dr. Yavuz Ünal
  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Dr. Cengiz Çokluk
  TEGED Başkanı Dr. Zeynep Baykan

 • 19.05.2022 13:15

  Konferans: Organizational Change in Medical Education

  Konuşmacı (videokonferans)

  Dr.Roger Daglius Dias

  Oturum Başkan

  Dr. Mustafa Kemal Alimoğlu

 • 19.05.2022 14:00

  Ara

 • 19.05.2022 14:15

  Panel Oturumu: Tıp Eğitiminde Değişimin Yönü

  Konuşmacılar

  Tıp-DEK temsilcisi: Dr.Haldun Müderrisoğlu

  TEPDAD temsilcisi: Dr.İskender Sayek

  Tıp Eğitimi AD temsilcisi: Dr.Levent Altıntaş

  Sağlık Bakanlığı Temsilcileri: Dr. Mehmet Koca, Dr. Alpay Tuncar

  Oturum Başkanı

  Dr.İskender Sayek

 • 19.05.2022 16:00

  Ara

 • 19.05.2022 16:15

  Bildiri Oturumu

  Pembe Salonu

  Oturum Başkanları

  Dr.Melis Nacar - Dr. Servet Aker - Dr.Çetin Toraman

   

  1. Animasyonlu Senaryo ile E-PDÖ Deneyimi

  Özlem Coşkun - Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

  2. UÇEP Temelli Mezun Değerlendirmeleri: 2017-2021 Yılları EÜTF Deneyimi

  Ayşe Hilal Batı - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

  3. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Mesleki Adanmışlık Düzeyleri

  Elif Deniz Şafak - Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

  4. Klinik Öncesi Dönem Tıp Öğrencileri, Klinik Akıl Yürütme Becerilerini Sadece Olguya Dayalı Çevrimiçi Testleri Cevaplayarak Geliştirebilir mi?: Randomize Kontrollü Bir Deney

  Yavuz Selim Kıyak - Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

  5. Tıp Eğitiminde Hayvan Deneylerini Çoklu Ortam Kullanarak Standardize Etme

  Ayşe Meltem Sevgili - Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

  6. Tıbbi Mikrobiyoloji Dersinde Uygulanan Flipped Classroom Öğrenme Modeli Hakkında Dijital Yerlilerin Görüşleri 

  Ayşegül Çopur Çiçek - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi

  7. İleri Yaşam Desteği Simülasyonunun Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Özyeterlik Algısına Etkisinin Değerlendirilmesi

  Pınar Daylan Koçkaya - Kocaeli Universitesi Tıp Fakültesi

  8. Uluslararası Acil Tıp Uzmanlık Eğitiminde Simülasyon Çalıştayı

  Okan Aydin - Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

  9. Öğrenme Analitikleri Entegre Edilmiş Bir Sanal Hasta Simülasyonun Geliştirilmesi, Uygulanması ve Test Edilmesi

  Alper Bayazıt - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

  10. “Profesyonellik Tutum Ölçeği”nin Türkçe'ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

  Mehmet Emin Layık - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

   

  Mavi Salonu

  Oturum Başkanları

  Dr.Ayşen Melek Aytuğ Koşan - Dr.Esra Akdeniz - Dr.Süheyla Rahman

   

  1. Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Covıd-19 Pandemisinde Sosyal Sorumluluk Projesine Yönelik Refleksiyonları

  Meral Demirören - Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

  2. "Ters Yüz Edilmiş Yöntemle (Flipped Class-Room) Eğitim Etkinliğinin Değerlendirilmesi"

  D. Sema Arıcı - Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi

  3. Klinik Eğitimde Sanat Atölyeleri ve Düşünümler

  Özge Emre - Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

  4. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Uçep 2020 Klinik Bilimler Eğitim İçeriği Uyumlaştırma Süreci

  Ayşe Arzu Akalın - Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

  5. Klinik Dönem Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Profesyonel Değerlere Verdiği Önemin Kişilik Gelişimi, Öz- Yansıtma ve Klinik Öğrenme İklimi Algısı ile İlişkisi

  Sinem Yıldız İnanıcı - Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

  6. Kliniğin Duyguları ve Duyguların Bağlamı: Etnografi Desenli Çalışma

  Merve Saraçoğlu - Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

  7. Anlatı Tıbbı Seçmeli Programının Değerlendirilmesi: Bir Nitel Değerlendirme Örneği

  Merve Saraçoğlu - Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

  8. Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Covid-19 Küresel Salgın Süreci Deneyimleri: Nitel Bir Araştırma

  Bürge Atılgan - Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

  9. Azerbaycan Tıp Üniversitesi Altıncı Sınıf Tıp Fakultesi Öğrencileri İçin Şamahı Rayonunda Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Staj Programı: Topluma-Dayalı ve Eğitim-Odaklı Programın İlk Sonuçları

  Aygün Mustafayeva - Azerbaycan Tıp Okulu

  10. ‘'Yaşayan Anatomi'' Özel Çalışma Modülünün Tanıtılması ve Değerlendirilmesi

  Fatma Selman - Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ABD

 • 19.05.2022 16:15

  Oturum: TEPDAD Genel Kurulu

  Yer: Atatürk kongre merkezi - Protokol salonu (Mavi salonun karşısı)

 • 19.05.2022 18:00

  Kokteyl: Müzik Dinletisi ve Açılış Kokteyli

 • 19.05.2022 20:00

  Sosyal Program: Meşale Yürüyüşü

 • 20.05.2022 20.05.22

  20.05.2022 Programı

 • 20.05.2022 09:00

  Konferans: Değişimde Kurum Kültürü ve İklimi

  Konuşmacı: 

  Dr.Belgin Aydıntan

  Oturum Başkanı:

  Dr.Berna Musal

 • 20.05.2022 09:45

  Ara

 • 20.05.2022 10:00

  Panel Oturumu: Tıp Fakültelerinin Değişim ve Liderlik Deneyimleri: Türkiye Örneği

  Konuşmacılar: 

  Dr.İrem Budakoğlu - Gazi Üniversitesi

  Dr.Levent Güngör - Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Dr.Ahmet Muzaffer Demir - Trakya Üniversitesi

  Dr.Erol Gürpınar - Akdeniz Üniversitesi

  Oturum Başkanı: 

  Dr.Erol Gürpınar

 • 20.05.2022 11:30

  Oturum: TEGED Olağanüstü Genel Kurulu

  Tüzük değişikliği için

 • 20.05.2022 12:00

  Öğle Yemeği

 • 20.05.2022 13:00

  Panel Oturumu: Azerbaycan'da Sağlık Profesyonellerinin Eğitiminde Değişim

  Azerbaycan'da tıp ve sağlık bilimleri eğitimi - Dr. Samir Cavadov

  Azerbaycan'da  COVID-19 bağlamında sürekli eğitim etkinlikleri - Dr. Nilüfer Memmedova 

  Azerbaycan'da  DSÖ'nün sağlık insangücü alanındaki çalışmaları - Dr.H.İbrahim Durak

  Oturum Başkanı: 

  Dr.Hande Harmancı
   

 • 20.05.2022 13:00

  Çalıştay: Öğrenci Çalıştayı: Tıp Eğitiminde Değişim ve Liderlik

  Kolaylaştırıcılar:

  Dr. Bürge Atılgan

  Dr. Merih Öztoprak

  Arş.Gör. Gökçe Özcan

  Oturum Başkanı:Dr.Erbuğ Keskin 

 • 20.05.2022 14:30

  Ara

 • 20.05.2022 15:00

  Panel Oturumu: Değişim ve Gelecek

  Yaşam tarzımızda değişimler - Dr.Yasemin Yüce

  Tıp hizmet talebi ve sunumunda değişimler - Dr.Melih Bulut

  Değişimin eğitim ve tıp eğitimine yansımaları - Dr. Şevket Ruacan

  Oturum Başkanı: 

  Dr. Sancar Barış

 • 20.05.2022 16:30

  Ara

 • 20.05.2022 16:45

  Konferans: Educational Technology in the Context of Changing Medical Education

  Konuşmacı (videokonferans)

  Dr. Teresa M. Chan

  Oturum Başkanı: 

  Dr.Yusuf Yılmaz

 • 20.05.2022 17:30

  Bildiri Oturumu: Poster Bildiri

 • 20.05.2022 19:30

  Gala Yemeği: .

  Yer: Samsun Yelken Kulübü

 • 21.05.2022 21.05.22

  21.05.2022 Programı

 • 21.05.2022 09:00

  Oturum: Uzmanıyla Buluşma

  *Simülasyon - Dr.Melih Elçin

  *Tıp eğitiminde yayıncılık - Dr.Sabri Kemahlı

  *Çalışma tasarımı - Dr.İrem Budakoğlu  

  *Sosyal hesap verebilirlik - Dr.İskender Sayek

  *Klinik akıl yürütme - Dr.Hakan Abacıoğlu

  *Öğrenme İklimi - Dr.Nilüfer Demiral Yılmaz

   

  *Katılımcı sayısı sınırlıdır, ayrıca kayıt alınacaktır. Kayıtlar başvuru sırasına göre yapılacaktır.

 • 21.05.2022 10:00

  Forum: Ulusal Çekirdek Eğitim Programı ve Tıp Eğitimi Forumu

  Oturum Başkanı:

  Dr.Mustafa Turan

 • 21.05.2022 12:00

  Öğle Yemeği

 • 21.05.2022 12:00

  Oturum: Online Bilgi Uydu Oturumu: Reçete Yazma Becerisinin Öğretilmesinin Önemi

  Prof. Simon Maxwell – BPS Assessment – Tıbbi Direktör
  "Prescribing Skills Assessment: Encouraging greater knowledge and skills amongst future prescribers"

 • 21.05.2022 13:30

  Oturum: Öğrenci çalıştay sonuç raporunun sunulması

  Konuşmacılar:

  TEGED Öğrenci Ağı ve Tıp Fakültesi Öğrencileri

  Oturum Başkanı:

  Dr. Erbuğ Keskin

   

 • 21.05.2022 14:00

  Ara

 • 21.05.2022 14:15

  Konferans: Design-based Research and Action Research in the Context of Medical Education

  Konuşmacı (videokonferans)

  Dr.Thomas C. Reeves

  Oturum Başkanı:

  Dr.Sevgi Turan

 • 21.05.2022 15:15

  Oturum: Kapanış Töreni

  Poster ve sözel bildiri ödül töreni kongre bildirisinin okunması ve kapanış

  Dr. Cengiz Çokluk

  Dr. Zeynep Baykan

 • 21.05.2022 19:30

  Sosyal Program: Balık Gecesi

 • 22.05.2022 22.05.22

  22.05.2022 Programı

 • 22.05.2022 09:00

  Sosyal Program: Kuş Cenneti

  Dr.Sancar Barış

 • 22.05.2022 09:00

  Sosyal Program: Sinop Turu

 • 22.05.2022 09:00

  Sosyal Program: Samsun Şehir İçi (Bandırma vapuru, Onur anıtı, Samsun Tütün iskelesi, Kent müzesi)

 • 22.05.2022 09:00

  Sosyal Program: Vezirköprü Kanyon Turu