İletişim

Kongre Genel Sekreteri

Doç. Dr. Gülşen TAŞDELEN TEKER

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı

e-posta: [email protected]