Kurs

 

UTEK 2022'de 10 adet kurs düzenlenecektir. Bu kurslar hakkında aşağıda detaylı bilgiler bulunmaktadır. Kurslar ücretlidir.  Kurslar için katılımcı sayıları düzenleyiciler tarafından sınırlandırılmıştır. Maksimum katılımcı sayısına ulaşan kurslara fazla kayıt alınamamaktadır. Katılmak için sistemden kayıt olunması gerekmektedir.

Kurslar 19 Mayıs 09.00 - 12.00 ve 10.00-12.00 oturumunda paralel olarak yürütülecektir.

Kayıt olmak için tıklayınız

 

Kurslar Listesi

Bağlam-Girdi-Süreç-Ürün Değerlendirme (CIPP)

Tarih: 19 Mayıs 2022

Saat: 10.00-12.00

Düzenleyenler:
Dr.Yeşim Şenol  - Akdeniz Üniversitesi 

Dr.Meral Demirören Hacettepe Üniversitesi

Amaç:

Katılımcılara Bağlam- Girdi- Süreç -Ürün Değerlendirme modeli (CIPP) tanıtılarak, uygulamalarında yararlanabilecekleri bir rehber oluşturulması amaçlanmaktadır.


Tıp Eğitiminde Sosyal Hesapverebilirlik ve Paydaşlık

Tarih: 19 Mayıs 2022

Saat: 09.00-12.00

Düzenleyenler:

Dr.Meral Demirören Hacettepe Üniversitesi

Dr.Bürge Atılgan

Amaç:

Tıp fakültelerinde sosyal hesapverebilirlik değerleri bağlamında ortaklık/paydaşlık geliştirilmesine yönelik bilgi ve farkındalığı artırmaktır.


‘’CORE’’ Clinically Oriented Reasoning Examination

Tarih: 19 Mayıs 2022

Saat: 10.00-12.00

Düzenleyenler:

Dr.Mustafa Fevzi Dikici Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Dr.Mustafa Kürşat Şahin Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Amaç:

Ölçme Değerlendirme yöntemlerinden biri olan CORE konusunda uygulama becerisi kazandırmak


Tıpta Liderlik

 

 

Tarih: 19 Mayıs 2022

Saat: 10.00-12.00

Düzenleyenler:

Dr.İrem Budakoğlu Gazi Üniversitesi

Dr.Özlem Coşkun Gazi Üniversitesi

Öğr.Gör.Yavuz Selim Kıyak Gazi Üniversitesi

Amaç:

Katılımcılar 2 saatlik eğitim sonunda tıpta liderliğin ve onu oluşturan bileşenlerin öneminin farkına varacaklar.


Tanısal Akıl Yürütme Eğitim Programları

Tarih: 19 Mayıs 2022

Saat: 09.00-12.00

Düzenleyenler:

Dr.İ.Cem Sungur Acıbadem Üniversitesi

Amaç:

Tanısal akıl yürütme ve klinik karar verme süreçleriyle ilgili olarak, tıp fakültesi eğitimi için program geliştirmek isteyen eğiticilere temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır.


Uzaktan Klinik Eğitim Modeli Olarak Sanal Tele-tıp Stajı

Tarih: 19 Mayıs 2022

Saat: 09.00-12.00

Düzenleyenler:

Dr.Göksel Altınışık Ergur Pamukkale Üniversitesi

Dr.Ayşegül Şükran Öz Pamukkale Üniversitesi

Dr.Ali Ergur Galatasaray Üniversitesi

Amaç:

Tıp eğitimcilere "Sanal Staj" uygulamasının tanıtılması, başka nüvelerin de oluşmasına, üzerine yapılacak tartışmalar aracılığıyla artısını-eksisini görerek daha iyiye ulaşmaya, ‘sınır tanımayan tıp eğitimi’ için önemli adımlar atmaya olanak sağlamaktır.  Gelecekte yaşanacak olağanüstü koşullarda klinik tıp eğitiminin daha etkili biçimde sürdürülmesini, tıp eğitiminin kalitesinin artırmak üzere eğiticileri eksikliği olan fakültelerle buluşturulmasını sağlayacak bir modeli ortaya koyma amacı da taşımaktadır.

Kurs sosyoloji, eğitim ve tıp olmak üzere üç ana temel üzerine inşa edilmiştir. Ayrıca çevrimiçi stajyer katılımıyla da bir uygulama sunmayı amaçlamaktadır.  


Karma (Mix) Araştırma Yöntemleri

Tarih: 19 Mayıs 2022

Saat: 09.00-12.00

Düzenleyenler:

Dr.Gülşah Seydaoğlu Çukurova Üniversitesi

Öğr.Gör.Aslı Boz Çukurova Üniversitesi

Öğr.Gör.Çağla Okyar Çukurova Üniversitesi

Amaç:

Tıp eğitimi ile ilgili yapılması planlanan çalışmalarda nitel, nicel ve karma model yöntemleri ve analizi hakkında bilgi ve beceri kazandırmaktır.