Kongre Düzenleme Kurulu

 Kongre Eş Başkanları

Prof.Dr. Zeynep BAYKAN 

TEGED Yönetim Kurulu Başkanı

Prof.Dr. Cengiz ÇOKLUK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı

 Kongre Genel Sekreteri

Doç.Dr. Gülşen TAŞDELEN TEKER

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı

TEGED Yönetim Kurulu Üyesi

Genel Düzenleme Kurulu

Doç.Dr. Özlem MIDIK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

TEGED Başkan Yardımcısı

Doç.Dr. Gülşen TAŞDELEN TEKER

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

TEGED Yönetim Kurulu Sekreteri

Doç.Dr. Hilal BATI

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

TEGED Yönetim Kurulu Saymanı

Prof.Dr. Mustafa TURAN

TOBB Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

TEGED Yönetim Kurulu Üyesi

Doç.Dr. Özlem COŞKUN

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD

TEGED Yönetim Kurulu Üyesi

Doç.Dr. Barış SEZER

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD

TEGED Yönetim Kurulu Üyesi

 

Yerel Kongre Sekreteri

Doç.Dr. Servet Aker

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yerel Düzenleme Kurulu

Prof.Dr. Gamze Alaylı - Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Prof.Dr. Sancar Barış - Patoloji Anabilim Dalı

Prof.Dr. Süleyman Sırrı Bilge - Farmakoloji Anabilim Dalı

Prof.Dr. Mustafa Fevzi Dikici - Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Prof.Dr. Levent Güngör - Nöroloji Anabilim Dalı

Prof.Dr. Ender Özden - Üroloji Anabilim Dalı

Prof.Dr. Ahmet Tevfik Sünter - Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Doç.Dr. Mennan Ece Pirzirenli - Anatomi Anabilim Dalı

Doç.Dr. Mustafa Kürşat Şahin - Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Dr.Öğr. Üyesi Engin Çiftçioğlu - Anatomi Anabilim Dalı

Dr.Öğr. Üyesi Rahman Yavuz - Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Tıp Eğitimi Dernekleri Temsilcileri

Prof.Dr. Kemal Alimoğlu

Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Temsilcisi

Prof.Dr. Yeşim Şenol

Türk Tıp Eğitimi Derneği Temsilcisi

Bilim Kurulu

BİLİM KURULU ÜYELERİ (Ünvan ve ada göre alfabetik olarak sıralanmıştır)

Prof.Dr.Ahmet Muzaffer Demir

Prof.Dr.Berna Musal

Prof.Dr.Erol Gürpınar

Prof.Dr.Hakan Abacıoğlu

Prof.Dr.Halil İbrahim Durak

Prof.Dr.Işıl İrem Budakoğlu

Prof.Dr.İskender Sayek

Prof.Dr.Mehmet Ali Gülpınar

Prof.Dr.Sabri Kemahlı

Prof.Dr.Sevgi Turan

Doç.Dr.Melike Şahiner

Doç.Dr.Nilüfer Demiral Yılmaz

Hakem Kurulu

Hakem Kurulu (Ünvan ve ada göre alfabetik olarak sıralanmıştır)

Prof.Dr. Akile Büke

Prof.Dr. Berna Musal

Prof.Dr. Burcu Tokuç

Prof.Dr. Cüneyt Orhan Kara

Prof.Dr. Güldal İzbırak

Prof.Dr. Hülya Aybek

Prof.Dr. İrem Budakoğlu

Prof.Dr. M. Kemal Alimoğlu

Prof.Dr. Melih Elçin

Prof.Dr. Melis Nacar

Prof.Dr. Mustafa Turan 

Prof.Dr. Orhan Odabaşı

Prof.r. Özlem Tanrıöver

Prof.Dr. Selma Aydın

Prof.Dr. Semra Özçelik

Prof.Dr. Sevgi Turan

Prof.Dr. Yeşim Yiğiter Şenol

Prof.Dr. Zeynep Baykan

Prof.Dr. Züleyha Alper

Doç.Dr. Arif Onan

Doç.Dr. Ayşe Hilal Batı

Doç.Dr. Barış Sezer

Doç.Dr. Esin Ergönül

Doç.Dr. Esra Akdeniz

Doç.Dr. Gülşen Taşdelen Teker

Doç.Dr. Levent Altıntaş

Doç.Dr. Melike Şahiner

Doç.Dr. Meral Demirören

Doç.Dr. Nilüfer Demiral Yılmaz

Doç.Dr. Özlem Coşkun

Doç.Dr. Özlem Mıdık

Doç.Dr. Özlem Serpil Çakmakkaya

Doç.Dr. Özlem Sürel Karabilgin Öztürkçü

Doç.Dr. S. Ayhan Çalışkan

Doç.Dr. Servet Aker

Doç.Dr. Süheyla Rahman

Doç.Dr. David Terence Thomas

Dr.Öğr. Üyesi Albena Gayef

Dr.Öğr. Üyesi Ayşe Arzu Akalın

Dr.Öğr. Üyesi Aysel Başer

Dr.Öğr. Üyesi Cahit Taşkıran

Dr.Öğr. Üyesi Çetin Toraman

Dr.Öğr. Üyesi Dilek Kitapçıoğlu 

Dr.Öğr. Üyesi Esra Çınar Tanrıverdi

Dr.Öğr. Üyesi Funda İfakat Tengiz

Dr.Öğr. Üyesi Giray Kolcu

Dr.Öğr. Üyesi Hacer Nalbant

Dr.Öğr. Üyesi Hale Sezer

Dr.Öğr. Üyesi İpek Gönüllü

Dr.Öğr. Üyesi M.İnci Kolcu

Dr.Öğr. Üyesi Pınar Daylan Koçkaya

Dr.Öğr. Üyesi Rahman Yavuz

Dr.Öğr. Üyesi Selcen Öncü

Dr.Öğr. Üyesi Sezen Avtan

Öğr.Gör. Dr. Alper Bayazit

Öğr.Gör. Dr. Mevlüt Okan Aydin

Öğr.Gör. Dr. Ozan Karaca

Öğr.Gör. Dr. Sümer Mamaklı

Öğr.Gör. Dr. Yusuf Yılmaz