Öğrenci çalıştayı

 

Tıp Eğitiminde Değişim ve Liderlik

Konuşmacılar: 

TEGED Öğrenci Ağı & Tıp Fakültesi Öğrencileri

Oturum Başkanı: 

Dr. Erbuğ Keskin

Kolaylaştırıcılar:

Dr. Bürge Atılgan

Dr. Merih Öztoprak

Arş.Gör. Gökçe Özcan