Bildiri Gönderme

Bildiri Gönderme

Değerli Katılımcılar,

XIII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi (UTEK-2023)’ne gönderilecek bildiriler hakemler tarafından değerlendirilecektir. En az iki hakem tarafından yapılan değerlendirmelerde hakemlerden birinin olumlu, diğerinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda üçüncü bir hakem değerlendirmesi sağlanacak, gerektiğinde bildiriler yazara gönderilerek düzeltme istenecektir.

Bildirilerin sözel ya da poster bildiri olması kararı, bildirilerin niteliği göz önüne alınarak hakemlerin önerisi doğrultusunda belirlenecektir. Yazar tarafından tercih edilen sunum türü hakemlerin önerileriyle değiştirilebilir.

Bildiri özetlerinin Kongre kitapçığında yer alması için, kayıt formunun doldurulması ve kayıt ücretinin ödendiğine dair banka dekontunun  http://kongre.teged.org/utek2023 web sayfasındaki kayıt işlemleri menüsünden yüklenmesi gerekmektedir.

Bildiriler arasından en iyi poster ve sözel bildiriler seçilerek ödüllendirilecektir. 

Bildiri gönderme son tarihi: 20 Ekim 2023

Bildiri Özet Kuralları

Bildiri özetleri aşağıdaki kurallara uygun olarak hazırlanmalıdır. 

 • Özetler, 500 kelimeyi geçmemelidir. 
 • Yazarların adı ve soyadı, kurum bilgileri ve bildiriyi sunacak yazarın bilgileri belirtilmelidir. 
 • Bildiri, Giriş, Amaç, Yöntem, Bulgular ve Sonuç bölümlerinden oluşmalıdır. 
 • Bildiri metninde tüm yazarlara (sorumlu yazar dahil) sırası ile yer verilmelidir.
 • Sorumlu yazarın isminin ilk sırada olma zorunluluğu yoktur. 
 • Sorumlu yazar olarak belirtilen katılımcıya ait ödemenin yapılması gerekmektedir.
 • Kayıt ücretini ödeyen bir yazar, en fazla iki bildiri ile kongreye katılabilir. Daha fazla bildiri ile katılım sağlamak için “kongre ücretinin %50’si kadar” ek ödeme yapılması gerekmektedir.

Kongre Kitapçığı ve Kongre Tam Metin Kitapçığı

Kongrede sunulan bildiri özetleri, kongre kitapçığında yayınlanacaktır. 

İsteyenlerin bildirilerini tam metin olarak göndermeleri mümkündür. Çalışmaların kongreyi izleyen bir ay içinde (12 Haziran 2023 tarihine kadar) tam metin olarak [email protected] adresine gönderilmesi durumunda ilgili kurullar tarafından değerlendirilip Kongre Tam Metin Kitapçığında yayımlanması sağlanacaktır. 

 Poster Hazırlama Kuralları

 • Posterlerin eni 70 cm, boyu 100 cm’den büyük olmamalıdır.
  Poster materyali bir metreden okunabilir büyüklükte hazırlanmalıdır.
  Poster bildiri sahiplerinden poster oturumu için poster başında bildiriyi tanıtan üç (3) dakikalık bir sözel sunum hazırlığı yapmaları beklenilmektedir.

Sözlü Bildiri Kuralları

 • Her bir sözel bildiri için sunum süresi 8 dakikadır. 
 • Araştırmanın genel bilgilerini sınırlı tutan; yöntem, bulgu ve sonuçlarını vurgulayan sunumlar hazırlanması beklenmektedir. 

Oturumun sonunda soru ve tartışma için zaman ayrılacaktır.
Sözlü sunumlar için ayrıca poster hazırlanmayacaktır.