Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi 2023

Etkinlik Programı

 • 16.11.2023 16.11.23

  16.11.2023 Programı

 • 16.11.2023 08:30

  Kayıt

  Yer: Fuaye Alanı

 • 16.11.2023 09:00

  Sosyal Program: SERGİ

  TIP FAKÜLTESİNDE SANAT ATÖLYELERİ SERGİSİ

  Yer: Galeri Başkent (Kongre salonunun bir alt katı)

 • 16.11.2023 09:30

  Açılış Konuşması: Açılış Töreni ve Konuşmaları

  Yer: Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonu

  Açılış Töreni Konuşmacıları: 

  TEGED Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Kemal Alimoğlu

  Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Dr. Derya Akaydın Aldemir

  Başkent Üniversitesi Rektörü Dr. İ. Haldun Müderrisoğlu

  Konferans - Hekimlik Sanatı:

  Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı - Dr. Mehmet Haberal 

 • 16.11.2023 11:00

  Ara

  Yer: Fuaye Alanı

 • 16.11.2023 11:15

  Panel Oturumu: Dün, Bugün ve Gelecekte Tıp Eğitimi

  Oturum Başkanı: Dr. Hayati Bilgiç, Dr. Sevgi Turan

  Dr. Hatice Şahin

  Dr. İskender Sayek

  Dr. Orhan Odabaşı

  Yer: Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonu

 • 16.11.2023 12:30

  Ara

  Yer: Yemek Salonu

   
 • 16.11.2023 13:30

  Panel Oturumu: Davranışsal Sosyal Beşeri Bilimler ve Tıp Eğitimi

  Moderatör: Dr. Hilal Batı

  Dr. Sema Arıcı

  Dr. İnci User

  Dr. Gülay Yıldırım

  Fakülte Örnekleri:

  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi: Dr. Tezan Bildik

  Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi: Dr. Yeşim Şenol

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi: Dr. Özlem Mıdık

  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi: Dr. Funda İ. Tengiz

  Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi: Dr. Demet Koç

  Yer: Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonu

 • 16.11.2023 15:30

  Ara

  Yer: Fuaye Alanı

 • 16.11.2023 16:00

  Bildiri Oturumu

    Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonu

   

  Oturum Başkanları: 

  Dr. Murat Tekin, Dr. İnci Başer Kolcu

   

  1- Çoktan Seçmeli Sorularda İtem Analizi ve Soru Yazarlarının Soru Güçlük Değeri Öngörülerinin Değerlendirilmesi: 2021-2022 Akademik Yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Örneği 

  Serap Konakcı - Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

  2- Geleceğin Hekimlerinin İklim Değişikliği Eğitimi: Bahçeşehir Üniversitesi Öğrencilerinin Bakış Açısı 

  Demet Koç - Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi

  3- Pandemi Döneminde Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımlarıyla Psikolojik Durumları Arasındaki İlişki ve Psikolojik Sağlamlığın Aracılık Rolü 

  Selma Aydın - Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi

  4- Aile Hekimliği Uzmanlık Öğrencilerinin Ulusal Çekirdek Eğitim Programında Tanı-Tedavi ile Kodlanan Hastalıkların Tedavisini Planlamayla İlgili Yeterliklerine İlişkin Değerlendirme 

  Berna Terzioğlu Bebitoğlu - Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

  5- Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Öğretim Üyesi ve Öğrencilerin Klinik Kayıt Tutma Eğitimi Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi 

  Emre Emekli - Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi

  6- Tinnitus: Adil Bir Ekolojik Dönüşüm İçin Tıp Eğitimine Eleştirel Bir Katkı 

  Şükrü Erhan Bağcı - Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

  7- Olası/Kesin Covıd-19 Olgusunun Yönetiminde Taska Dayalı Öğrenme Yönteminin Değerlendirilmesi 

  Demet Arı - Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi

  8- Fostering Public Health Champions: Empowering Lifelong Learning Skills With A Professional Learning Plan 

  Sevgi Turan - Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

  9- Probleme Dayalı Öğrenmede Yakın Akran Yönlendiricilerinin Öğrenme Sürecine Etkisi 

  Hulya Akan - Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi

  10- Sağlık Alanında Mesleklerarası İşbirliğini Etkileyen Faktörlere Yönelik Paydaş Görüşleri 

  Bürge Atılgan - Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

  11- Mezuniyet Öncesi Tıp Fakültesi Eğitiminde Travma Ultrasonografisinin Yer Alması 

  Fatma Selman - Biruni University Faculty Of Medicine

  12- Kriz Dönemlerinde Tıp Fakültesi Eğitici ve Öğrencilerinin, Uzaktan Eğitim ile İlgili Hazırbulunuşluk Durumları ve Tutumlarının Değerlendirilmesi 

  Burcu Küçük Biçer - Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

  13- Öğrenci Gözüyle Kalite Çalışmalarına Bakış: İstanbul Medipol Üniversitesi Nitel Çalışma Örneği 

  Ayşegül Çopur Çiçek - İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi

  14- “Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Sertifikasyon Programı” İçin Geliştirme Süreci: Katılımcı Tasarım Temelli Yaklaşım 

  Nilüfer Memmedova - Dünya Sağlik Örgütü

  15- Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Covid-19 Pandemisine Yönelik Algı ve Tutumlarının Değerlendirilmesi 

  Emir İskifoğlu - Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi

  16- Acil Tıp Uzmanlık Eğitiminde Yapay Zeka Destekli İlaç Bilgi Bankası  

  Fatih Çalışkan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  17- Etik Akıl Yürütme Becerisinin Ölçülmesinde Görece Yeni Bir Yöntem: Etik Script Concordance Test 

  Gülşen Taşdelen Teker - Hacettepe Üniversitesi

  18- Temel Hekimlik Becerileri Kütüphanesi  

  Fatma Selman- Biruni University Faculty Of Medicine

  19- Tıp Eğitiminde Beden Farkındalığı ve Profesyonellik Becerilerine Katkısı: Deneyim Paylaşımı

  İnanç Sümbüloğlu - Marmara Üniversitesi

   

  Abdullah Demirtaş Konferans Salonu

   

  Oturum Başkanları: 

  Dr. İpek Gönüllü, Dr. Funda İfakat Tengiz

   

  1- Tıp Öğrencilerinde Yapay Zeka Hazırbulunuşluğu ve Yapay Zeka Kaygı Düzeyine Etki Eden Faktörlerin Araştırılması 

  Büşra Nur Çelik - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

  2- Senaryo Yazarak Öğrenme (SYÖ) Üç Yıllık Deneyim 

  Sümer Mamaklı - Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

  3- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Yetkinlik Değerlendirme Analizi 

  Ezgi Ağadayı - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

  4- Tıp Fakültesi Öğrencilerine Çevrimiçi ve Yüz Yüze Verilen Basit Sütur Atma Beceri Eğitiminin Öğrenim ve Kalıcılık Açısından Karşılaştırılması 

  Ezgi Ağadayı - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

  5- Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ve Ders Devamsızlığı  

  Neşe Nur User - Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi

  6- Tıp Eğitimcilerinin Öğretim Stilleri ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi 

  Ayla Kececi - Düzce Üniversitesi

  7- Covid-19 Pandemisi Sonrası Tıp Öğrencilerinin Kariyer Seçimleri ve Sağlık Anksiyetesi Düzeyleri 

  Ayşe Nilüfer Alçalar - İstanbul University Medical School Department Of Medical Education

  8- 2022-2023 Yıllarında Yapılan Yapay Zeka ve Tıp Eğitimi Makalelerinin İncelenmesi 

  Ahmet Öksüz - Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Eğitimi A.d.

  9- Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Programı Hedef ve Çıktılarının Yeterliğe Dayalı Eğitim Kapsamında Değerlendirilmesi 

  Selda Yardım - Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

  10- Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Klinik Öncesi-Sonrası Motivasyon ve Mesleki Adanmışlık Düzeyleri, İlişkisi, Etkileyen Etmenler: Karma Bir Araştırma 

  Hilal Hatice Ülkü - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

  11- Acil Uzaktan Öğretim Sürecinde Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime ve Tıp Eğitimine Yönelik Tutumlarının İlişkili Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi: Tobb-Etü Örneği 

  Abdullah Bedir Kaya - Hitit Üniversitesi

  12- Tıp Fakültesi 1, 2 ve 3. Sınıf ile 4, 5 ve 6. Sınıf (Kliniğe Giriş ve Çıkış) Öğretim Programlarının Hedeflerinin Profesyonalizm Boyutları Kapsamında Değerlendirilmesi 

  Hilal Hatice Ülkü - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

  13- İ.ü. İstanbul Tıp Fakültesi Deneyimi: Dönem 2 Öğrencileri ile Sanat Terapi Yönteminin Kullanıldığı Ekip Olma Uygulaması  

  Ayşe Nilüfer Alçalar - İstanbul University Medical School Department Of Medical Education

  14- Takım Çalışmasına Dayalı Öğrenme ile Hasta Güvenliği Eğitimi: Öğrenci Başarısı ve Etkinlik Üzerine Bir İnceleme 

  Pınar Daylan Koçkaya - Kocaeli University Medical School

  15- Türkiye'de Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitiminde Asistanların Karşılaştıkları Zorluklar: Nitel Bir Çalışma 

  Özlem Mıdık - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

  16- Psikodrama Uygulamasının Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Yeme Tutumları, Mükemmeliyetçilik ve Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Üzerindeki Etkisi  

  Sürel Karabilgin - Ege Üniversitesi

  17- Erken Tanı Elimizde: Bir Meme Kanseri Farkındalığı Çalışması 

  Funda İfakat Tengiz - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

  18- The Clinical Learning Climate İn The Clinical Phase At Azerbaijan Medical University

  Aydan Gadimli - Azerbaijan Medical University

   

 • 16.11.2023 18:30

  Sosyal Program: Konser

  Orkestra Akademik Başkent Konseri

  F. Mendelssohn - Yaylı Sazlar Senfonisi no.10
  C. Gardel - Poruna Cabeza
  A. Plazzolla - Libertango
  Şerif Can Ünver - Şef

  Yer: Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonu

   

 • 16.11.2023 19:00

  Kokteyl: Açılış Kokteyli

  Yer: Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonu

   

 • 17.11.2023 17.11.23

  17.11.2023 Programı

 • 17.11.2023 08:30

  Kayıt: Kongre Düzenleme Kurulu

  Yer: Fuaye Alanı

 • 17.11.2023 09:30

  Sosyal Program: ANITKABİR ZİYARETİ

  Yer: Anıtkabir

 • 17.11.2023 14:00

  Panel Oturumu: Yapay Zeka ve Tıp Eğitimi

  Oturum Başkanı: Dr. S. Ayhan Çalışkan

  Dr. Levent Altıntaş
  Dr. M. Okan Aydın
  Dr. Ozan Karaca
  İlayda Batı

  Yer: Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonu

 • 17.11.2023 14:00

  Oturum: Öğrenci Oturumu

  Dr. Erbuğ Keskin

  Dr.Sümer Mamaklı

  Yer: Abdullah Demirtaş Konferans Salonu

   

   
 • 17.11.2023 16:00

  Ara

  Yer: Fuaye Alanı

 • 17.11.2023 16:30

  Bildiri Oturumu

  Poster Salonu

  Oturum Başkanları: 

  Dr. Selma Aydın

  Dr. Giray Kolcu

 • 17.11.2023 20:00

  Gala Yemeği

  Yer: Gölbaşı Patalya Resort Hotel

 • 18.11.2023 18.11.23

  18.11.2023 Programı

 • 18.11.2023 08:30

  Kayıt

  Yer: Fuaye Alanı

 • 18.11.2023 09:00

  Kurslar

  Mod: Dr. Öğr. Üyesi Giray Kolcu

   

  Tıpta Profesyonellik nasıl öğretilir? Beklentiler, motivasyonlar, engeller ve gerçekler

  Doç. Dr. Özlem Mıdık, Doç. Dr. Servet Aker - 09.00 - 12.00 

  Nitel Verilerin Bağlamsal Analizi

  Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Akturan (Kurs Koord.), Öğr. Gör. Merve Saraçoğlu, Prof. Dr. Mehmet Ali GÜLPINAR (Danışman) - 09.00 - 12.00 

  Puanlayıcı hataları ve puanlayıcı hatalarını azaltmak adına alınabilecek önlemler

  Doç. Dr. Gülşen Taşdelen Teker, Araş. Gör. Merih Öztoprak - 09.00 - 12.00 

  Teknolojik uygulamalar yardımıyla ders öncesi, sırası ve sonrasında etkileşimi artırmak

  Doç. Dr. Barış Sezer, Araş. Gör. Gökçe Özcan - 10.00 - 12.00 

 • 18.11.2023 10:30

  Oturum: TEGED olağanüstü genel kurul (tüzük değişikliği) 

  Yer: Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonu

 • 18.11.2023 12:30

  Ara

  Yer: Fuaye Alanı

 • 18.11.2023 13:30

  Panel Oturumu: Öğrenci Çalıştay Raporu

  Konuşmacılar:

  TEGED Öğrenci Ağı ve Tıp Fakültesi Öğrencileri

  Oturum Başkanı:

  Dr. Erbuğ Keskin

  Yer: Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonu

 • 18.11.2023 14:15

  Ara

  Yer: Fuaye Alanı

 • 18.11.2023 14:30

  Konferans: Cumhuriyet döneminde özel eğitim uygulamaları

  Konuşmacılar: 

  Dr. Hilmi Uysal

  Pınar Ayhan

  Oturum Başkanı:

  Dr. Zeynep Baykan

   

  Yer: Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonu

 • 18.11.2023 15:30

  Oturum: Kapanış Töreni

  Doç. Dr. Ayşen Melek Aytuğ Koşan Anma Töreni

  Araştırma Ödülü Takdimi 

  Sözel Bildiri Ödülü Takdimi

  Poster Bildiri ödülü Takdimi

  2023 yılı Emekli Öğretim Üye Töreni

  Kapanış Bildirgesi - Dr. M. Kemal Alimoğlu

  UTEK'23 FOTO ÇEKİMİ

  Yer: Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonu