Kongre Düzenleme Kurulu

 Kongre Eş Başkanları

Prof.Dr. Mustafa Kemal Alimoğlu 

TEGED Yönetim Kurulu Başkanı

Prof.Dr. Derya Akaydın Aldemir

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı

 Kongre Genel Sekreteri

Doç.Dr. Özlem Coşkun

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri AD

TEGED Yönetim Kurulu Üyesi

Genel Düzenleme Kurulu

Doç.Dr. Özlem COŞKUN

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri AD

TEGED Yönetim Kurulu Üyesi

Doç.Dr. Levent ALTINTAŞ

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

TEGED Başkan Yardımcısı

Doç.Dr. Funda İFAKAT TENGİZ

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

TEGED Yönetim Kurulu Saymanı

Dr. Öğr. Üyesi Aysel BAŞER

İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

TEGED Yönetim Kurulu Sekreteri

Dr. Öğr. Üyesi Giray KOLCU

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD

TEGED Yönetim Kurulu Üyesi

Öğr.Gör.Dr. Sümer MAMAKLI

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri AD

TEGED Yönetim Kurulu Üyesi

Yerel Kongre Sekreteri

Prof.Dr. Selma Aydın

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yerel Düzenleme Kurulu

Prof.Dr. Şule Akçay - Göğüs Hastalıkları AD

Prof.Dr. A. Ebru Abalı - Genel Cerrahi AD

Doç.Dr. Özlem Turhan İyidir - Endokrinoloji ve Metabolizma AD

Doç.Dr. Aylin Üsküdar Güçlü - Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Dr. Öğr. Üyesi Emre Günakan - Kadın Hastalıkları ve Doğum AD 

Dr. Öğr. Üyesi Tuba Erdoğan - İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları AD

Dr. Öğr. Üyesi Beril Aydın - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

Dr. Öğr. Üyesi Dorina Esendağlı - Göğüs Hastalıkları AD

Dr. Öğr. Üyesi Pınar Ayran Fidan - Histoloji ve Embriyolojı AD

Öğr. Gör. Dr. Seda Kibaroğlu - Nöroloji AD

Öğr. Gör. Dr. Seyhan Demir Karabulut - Tıp Tarihi ve Etik

Öğr. Gör. Dr. Fazıl Serdar Gürel - Tıp Eğitimi AD

Tıp Eğitimi Dernekleri Temsilcileri

Prof. Dr. Ceren Karahan

Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Temsilcisi

Doç. Dr. Meral Demirören

Türk Tıp Eğitimi Derneği Temsilcisi

Bilim Kurulu

BİLİM KURULU ÜYELERİ (Ünvan ve ada göre alfabetik olarak sıralanmıştır)

Prof. Dr. Belgin Aytıntan

Prof. Dr. Gülşah Seydaoğlu

Prof. Dr. Hayati Bilgiç

Prof. Dr. İskender Sayek

Prof. Dr. Melih Elçin

Prof. Dr. Yeşim Yiğiter Şenol

Prof. Dr. Yeşim Işıl Ulman

Doç. Dr. Özlem Sürel Karabilgin Öztürkçü

Dr. Öğr. Üyesi Hacer Nalbant

Hakem Kurulu

Hakem Kurulu (Ünvan ve ada göre alfabetik olarak sıralanmıştır)

Prof. Dr. Berna Musal

Prof. Dr. Burcu Tokuç

Prof. Dr. Cüneyt Orhan Kara

Prof. Dr. Esra Akdeniz

Prof. Dr. Güldal İzbırak

Prof. Dr. Hülya Aybek

Prof. Dr. İrem Budakoğlu

Prof. Dr. Kemal Alimoğlu

Prof. Dr. Melis Naçar

Prof. Dr. Mustafa Turan

Prof. Dr. Özlem Serpil Çakmakkaya

Prof. Dr. Özlem Tanrıöver

Prof. Dr. Selma Aydın 

Prof. Dr. Semra Özçelık

Prof. Dr. Sevgi Turan

Prof. Dr. Yeşim Yiğiter Şenol

Prof. Dr. Zeynep Baykan

Prof. Dr. Züleyha Alper

Doç. Dr. Arif Onan

Doç. Dr. Barış Sezer

Doç. Dr. Çetin Toraman

Doç. Dr. David Terence Thomas

Doç. Dr. Funda İfakat Tengız

Doç. Dr. Gülşen Taşdelen Teker

Doç. Dr. Hilal Batı

Doç. Dr. Levent Altıntaş

Doç. Dr. Melike Şahiner

Doç. Dr. Meral Demirören

Doç. Dr. Nilüfer Demiral Yılmaz

Doç. Dr. Özlem Coşkun

Doç. Dr. Özlem Mıdık

Doç. Dr. Özlem Sürel Karabilgin Öztürkçü

Doç. Dr. S. Ayhan Çalışkan

Doç. Dr. Servet Aker

Dr. Öğr. Üyesi Albena Gayef

Dr. Öğr. Üyesi Aysel Başer

Dr. Öğr. Üyesi Cahit Taşkıran

Dr. Öğr. Üyesi Dilek Kitapçıoğlu

Dr. Öğr. Üyesi Esra Çınar Tanrıverdi

Dr. Öğr. Üyesi Giray Kolcu

Dr. Öğr. Üyesi Hale Sezer

Dr. Öğr. Üyesi İpek Gönüllü

Dr. Öğr. Üyesi M. İnci Kolcu

Dr. Öğr. Üyesi Pınar Daylan Koçkaya

Dr. Öğr. Üyesi Rahman Yavuz

Dr. Öğr. Üyesi Selcen Öncü

Dr. Öğr. Üyesi Sezen Avtan

Öğr. Gör. Dr. Alper Bayazit

Öğr. Gör. Dr. Mevlüt Okan Aydin

Öğr. Gör. Dr. Ozan Karaca

Öğr. Gör. Dr. Sümer Mamaklı

Öğr. Gör. Dr. Yavuz Selim Kıyak